Studiegids

nl en

Researching Crisis and Security Management

Vak
2014-2015

Omschrijving

Veiligheidsissues staan overal ter wereld hoog op de politieke agenda. Ook de academische wereld kent diverse (sub)disciplines die crises, conflicten, rampen en dreigingen bestuderen (zoals politicologie, integrale veiligheidskunde, conflictstudies, bestuurskunde en politie- en rampenstudies). Het gaat hier om verschijnselen die moeilijk te onderzoeken zijn door politieke gevoeligheid of geheimhouding en gelet op het feit dat rampen, aanslagen en grote veiligheidsincidenten zich niet iedere dag voordoen. Deze cursus biedt een overzicht van diverse vormen van onderzoek in het veld van crisis & security management en kijkt onder andere naar de obstakels, dilemma’s en uitdagingen bij de bestudering van genoemde fenomenen. Tegelijkertijd wordt stilgestaan bij de noodzaak van dergelijk (beleidsgericht) onderzoek. De cursus begint met een overzicht van disciplines en typen onderzoek en het opzetten van een onderzoeksvoorstel. Daarna volgen een aantal gastcolleges van (veiligheids-)onderzoekers die in zullen gaan op de dilemma’s die zij geregeld tegenkomen tijdens hun werk. Onderzoeksonderwerpen die aan bod kunnen komen zijn het functioneren van veiligheidsdiensten, cyber security, de berechting van terroristen, ethiek en veiligheid en crisiscommunicatie.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus zijn studenten in staat:

  • De verschillende problemen en mogelijkheden bij het doen van onderzoek naar veiligheid te benoemen

  • Verschillende onderzoeksontwerpen binnen dit onderzoeksveld te presenteren en te bekritiseren.

  • ‘State of the art’ onderzoeksmethoden binnen Crisis en Security Managent te reproduceren

  • Zelfstandig een onderzoeksvoorstel te schrijven rond een vraagstuk op het gebied van veiligheid en crisismanagement

Rooster

Het rooster voor de minor is nog niet beschikbaar.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (verplicht)

Toetsing

  • Studenten zullen elke week, met uitzondering van de eerste bijeenkomst, een opdracht moeten inleveren. Dit zal daarmee drie keer een korte behandeling betreffen – maximaal 300 woorden – van een tijdens het voorgaande college geïntroduceerde stelling. Binnen deze opdrachten wordt er van de student verwacht dat zij hun (beargumenteerde!) visie geven op het voorgelegde onderwerp of dilemma. Deze opdrachten zullen 15% van het eindcijfer vormen. De stellingen worden aan het eind van ieder college bekend gemaakt. De opdrachten zullen beoordeeld worden op originaliteit, wetenschappelijke onderbouwing en schrijfstijl.

  • Een groepspaper van max. 1000 woorden (5%) en presentatie en coreferaat (5%).

  • Studenten zullen een individueel onderzoeksvoorstel moeten schrijven van maximaal 12 pagina’s. Voor meer informatie zie de Call op blackboard.

  • Actieve participatie gedurende de colleges.

Blackboard

Blackboard wordt twee weken voor het begin van de cursus toegankelijk gemaakt

Studiemateriaal

n.t.b.

Contact

E. Bakker
D.J. Weggemans

Overig

Cursus maakt deel uit van de minor SSJ