Studiegids

nl en

Security Integratieproject

Vak
2014-2015

Omschrijving

De security Integratieproject-cursus is het sluitstuk van de minor, en helpt studenten om de kennis verkregen door de andere modules te synthetiseren en te integreren. De cursus gebruikt daarvoor dus de theorieën, invalshoeken, en methodes die binnen de minor reeds zijn aangeleerd. Deze worden vervolgens toegepast op een case vanuit de hedendaagse context, om te testen of het aangeleerde ook in het echte leven kan gebruikt worden op een correcte manier.

Leerdoelen

De student is op het einde van de cursus in staat om:

  • SSJ kennis en vaardigheden te synthetiseren

  • SSJ kennis te integreren en toe te passen

  • Een “real world case”te analyseren op basis van de vaardigheden verkregen tijdens de andere vakken

Onderwijsvormen

  • Hoorcolleges

  • Groepsdiscussies

  • Participatie in een SSJ spel

Studiemateriaal

t.b.a.

Toetsing

Studenten worden geëvalueerd op basis van een rapport en op basis van participatie tijdens de lessen.

Blackboard

Docent maakt gebruik van Blackboard. Deze cursus is in Blackboard beschikbaar vanaf uiterlijk maandag 3 september aanstaande.

Inschrijven

Alleen mogelijk voor de gehele minor SSJ ,via USIS

Docent

Dr. M.L.C. de Bruijne
Beheerseenheid: Techniek, Bestuur & Management
Afdeling: Policy, Org Law & Gaming
Telefoon: +31 (0)15 27 82323
Kamer: b2.020 (TU Delft)