Studiegids

nl en

Terrorisme en Contraterrorisme

Vak
2014-2015

Omschrijving

Terrorisme is een fenomeen dat deze eeuw een grote invloed heeft op de samenleving. De media besteden veel aandacht aan het risico van terrorisme en terrorisme wordt als een grote bedreiging gezien voor zowel de overheid, het bedrijfsleven als voor de burgerbevolking. In andere delen van de wereld vormt terrorisme een belangrijk gevaar voor vrede, veiligheid en stabiliteit.

Maar wat betekent terrorisme nu precies? Wie of wat wordt er bedreigd? Op welke manier? Door wie? Waarom? Daaraan gekoppeld zit de vraag hoe overheden en samenlevingen kunnen reageren op de terroristische dreiging opdat terroristen zo min mogelijk in staat zijn om angst te zaaien. Dit zijn slecht een handvol van vele vragen die tijdens de verschillende sessies worden behandeld.

De cursus bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een serie video-lectures met in-video vragen, die thuis bekeken en beantwoord kunnen worden (de video-lectures zijn in het Engels). De lectures draaien rond de volgende vijf onderwerpen:

 • De definitie en de eigenschappen van terrorisme

 • Het huidige onderzoek naar (contra)terrorisme

 • Vijf veronderstellingen over terrorisme

 • Vijf veronderstellingen over contraterrorisme

 • De toekomst van terrorisme, en hoe de impact er van te beperken

Het tweede deel bestaat uit een aantal gezamenlijke discussies, lezingen door gastdocenten, en eventueel excursies naar organisaties in Den Haag die actief zijn op het gebied van (contra)terrorisme.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus hebben studenten een goed begrip van:

 • De functie van terrorisme als instrument om een doel te bereiken

 • De problemen in de definiëring van terrorisme

 • De huidige stand van zaken van wetenschappelijk onderzoek naar (contra)terrorisme

 • Theoretische noties en praktische voorbeelden die dienstig zijn aan een goede en kritische benadering van het fenomeen van (contra)terrorisme.

Rooster:

Het rooster voor de minor is nog niet beschikbaar

Onderwijsvormen

Een hoorcollege gezamenlijk met de minor Global Affairs (voertaal: Engels)
Wekelijkse online Coursera courses (voertaal: Engels)
Twee workshops in kleinere groepen (voertaal: Nederlands)
Afsluitend symposium gezamenlijk met de minor Global Affairs (voertaal: Engels)

Toetsing

 • Online video met wekelijkse quiz: 10%

 • Peer reviewed paper: 30%

 • Schriftelijk examen: 60%

De herkansing heeft dezelfde toetsvorm

Blackboard

Docent maakt gebruik van Blackboard.

Studiemateriaal

n.t.b.

Contact

E. Bakker

Overig

Cursus maakt deel uit van de minor SSJ
Voertaal is zowel Nederlands als Engels