Studiegids

nl en

Databases

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Basic programming skills

Beschrijving

Een Database management system (DBMS) vormt een onontbeerlijke tool om grote hoeveelheden gegevens te beheren. Heden ten dage komen databases voor in zo ongeveer elke branche op het gebied van wetenschap, technologie en zakenwereld. Deze cursus geeft een veelomvattende inleiding in ontwerp en toepassing van databases. De cursus verschaft praktische ervaring in het werken met een DBMS en met databases als backend van een internetapplicatie. Tevens zullen basistheoretische onderwerpen aan bod komen. Tenslotte verschaft de cursus een eerste overzicht van recente onderwerpen op het gebied van databases zoals Data Warehousing, Data Mining en Internet database beheer.

Leerdoelen

  • Translate real-world data organization and constraints into a relational database design

  • Learn how to create, manipulate, and query databases using SQL

  • Learn basic techniques for programming database-backed applications

  • Understand how to tune databases for access efficiency, concurrent access and redundancy avoidance

  • Get an overview of advanced techniques such as OLAP, data mining, and data warehousing

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Liacs website

Onderwijsvorm

  • Per week 2 uur hoorcollege gevolgd door 2 uur practicum/werkcollege onder leiding van een assistent (inclusief minimaal 5 Lab-sessies)

  • Alle studenten ontvangen een databases account en kunnen werken met de meest recente versie van ORACLE SQL.

Toetsing

Two graded assignments. Each provide 0.15% of the final grade.
The total grade is 0.15% * First Assignment, + 0.15 * Second Assignment + 0.7 * Exam Grade

Literatuur

  • Ramakrishnan, R. & Gehrke, J. (2003). Database management systems (Vol. 3), McGraw-Hill.

  • Slides available on the webpage

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Sudentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Voor studenten die niet staan ingeschreven voor de bachelor Informatica is er een beperkte capaciteit. Neem contact op met de studieadviseur.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Databases