Studiegids

nl en

Vraagstukken Kijken, Denken, Doen

Vak
2014-2015

Beschrijving

In dit blok worden klinische vraagstukken behandeld vanuit een drietal klinische disciplines: de oogheelkunde, de dermatologie en de interne geneeskunde, in het bijzonder de endocrinologie. Ziektes van de huid, de ogen en hormoonklieren kunnen op zich zelf staan, maar kunnen ook indicatief zijn voor aandoeningen van het gehele lichaam of door de systeemwerking van hormonen globale lichamelijke effecten hebben. In die hoedanigheid kunnen de aandoeningen grote sociale gevolgen hebben.
Naast de medisch inhoudelijke behandeling, zijn de vraagstukken illustratief voor samenwerking binnen de gezondheidszorg, en de verschillen in benaderingswijze van een klinisch vraagstuk tussen artsen van verschillende disciplines.

Onderwijsvormen

  • E-learning

  • patiënt demonstraties

  • Responsiecolleges

  • Groepsopdrachten

  • Werkgroepen

Toetsing

Tussen –en eindtoetsen

Contact

Mw Dr. N.R. Biermasz
Mw Dr. D.P. Touwen