Studiegids

nl en

Vraagstukken in de Praktijk

Vak
2014-2015

Beschrijving

Het laatste blok in het bachelorprogramma behandelt vraagstukken uit de klinische praktijk, uitgaande van de huisartsenpraktijk, waarbij de kennis uit eerdere blokken geïntegreerd wordt. De casuïstiek wordt discipline-overstijgend geëxploreerd.
Aan de hand van themapatiënten wordt het klinisch denken in de praktijk geperfectioneerd, waarbij ruim aandacht is voor de rol die aanvullende diagnostiek (laboratorium en beeldvormend) kan bieden.
Verder worden verschillende klinische presentaties van een klacht (bijvoorbeeld dyspnoe) bekeken. Er wordt aandacht besteed aan patroonherkenning, en de student wordt gevraagd te reflecteren op wat hem stuurt bij zijn keuzes.

Onderwijsvorm

E-learning
patiënt demonstraties
Responsiecolleges
Werkgroepen
Hoorcolleges

Toetsing

Tussen- en eindtoetsen

Contact

Dhr Dr. ir. B.E.P.E. Ballieux