Studiegids

nl en

Lijn Gezondheidsbevordering

Vak
2014-2015

Beschrijving

In jaar drie bestaat de lijn gezondheidsbevordering ook uit een deel Global Health en een deel “preventie”. In het onderwijs zal verder worden ingegaan op de rol van Gezondheidsbevorderaar. Er zal daarbij zoveel mogelijk aangesloten worden bij het blok waarin het lijnonderwijs valt.

Leerdoelen

Bijdrage van determinanten en ziekten aan volksgezondheid; hoe hebben determinanten op populatieniveau of lokaal niveau invloed op gezondheidsindicatoren; rol van de gezondheidsbevorderaar in de spreekkamer.

Rooster

13/5; 17/6; 24/6

Onderwijsvorm

Responsiecollege / vraag deskundige
Hoorcolleges
Werkgroep

Toetsing

Tussen- en eindtoetsen.

Literatuur

Mackenbach en Stronks (2012) Volksgezondheid en gezondheidszorg.

Contact

Dhr Drs. E. Kruyt