Studiegids

nl en

Vraagstukken Psychisch Functioneren

Vak
2014-2015

Beschrijving

In dit blok komen aan de hand van vraagstukken de belangrijkste psychiatrische stoornissen aan de orde. Uitgaande van kennis op het gebied van neuroanatomie en endocrinologie, opgedaan in het eerste jaar, wordt allereerst de neurobiologische basis van psychiatrische ziektes behandeld. Daarnaast komen psychologische oorzaken van psychopathologie aan bod. De kenmerken van belangrijke beelden in de kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassenenpsychiatrie worden besproken, inclusief epidemiologie, diagnostiek en classificatie. Vervolgens leert de student de basis van de belangrijkste psychologische en neurobiologische behandelingen, inclusief de werking van psychofarmaca.

Leerdoelen

De student is voor de in dit blok behandelde psychiatrische ziektebeelden op de hoogte van:

  • de kenmerkende symptomen

  • de mogelijk etiopathogenetische factoren

  • de epidemiologische kenmerken

  • de behandeling

  • de prognose.
    Daarnaast is de student op de hoogte van de farmacologische basis, werking en bijwerkingen van psychofarmaca.

Onderwijsvorm

Het blok bestaat uit ongeveer 30 uur hoorcollege en 7 verplichte werkgroepen.

Toetsing

De toetsing bestaat uit verplichte opdrachten in de werkgroepen en een afsluitend tentamen.

Literatuur

o.a. Leerboek psychiatrie, leerboek kinder- en jeugdpsychiatrie

Contact

Dr. M.S. van Noorden, blokcoördinator

Dr. O.C. Meijer, blokcoördinator
Mevr. A.J.M. Meijer, onderwijssecretaresse