Studiegids

nl en

Lijn Organisatie en Samenwerking jaar 2

Vak
2014-2015

Beschrijving

De lijn samenwerking en organisatie richt zich op de rollen “Samenwerker” en “Organisator” zoals beschreven in het Raamplan arts opleiding 2009. Het belang van deze beide competenties is de afgelopen jaren alleen maar duidelijker geworden. In de praktijk is een goede organisatie, samenwerking en communicatie lang niet vanzelfsprekend. In een complexe zorg organisatie wordt gewerkt vanuit de eigen discipline en gaat de arts doorgaans voor het beste resultaat op het eigen terrein. De lijn organisatie en samenwerking richt zich op het aanleren van vaardigheden en het vergroten van kennis om de samenwerking binnen de organisatie te verbeteren.

Leerdoelen

De student: heeft kennis van de organisatie van het Nederlandse zorgstelsel, wettelijke regelingen en de financieringsstructuur en weet die kennis in de praktijk toe te passen.
De student kan eigen werkzaamheden adequaat organiseren, rekening houdend met de context waarin gewerkt wordt.
De student heeft kennis van kwaliteitsindicatoren en kwaliteitsmodellen voor de gezondheidszorg.
De student krijgt helderheid over de eigen positie in het kernkwadrantmodel van Ofman en in relatie tot andere studenten uit de groep
De student heeft in samenwerking met een medestudent het kernkwadrant van Ofman toegepast in de ontwikkeling van de competentie samenwerken
De student beschrijft verschillende interactiepatronen zoals die beschreven worden met behulp van de Roos van Leary.

Onderwijsvorm

Werkgroepen, hoorcolleges, werkcolleges responsiecolleges, studieopdrachten.

Toetsing

Schriftelijke verslagen, essays, presentaties en tentamen.

Literatuur

J.P. Mackenbach Volksgezondheid en gezondheidszorg 6e herziene druk
Syllabus Lijn Beroepsvorming

Contact

Mw drs. S.H. Makkenze
Mw drs. B.J.A. de Leede