Studiegids

nl en

Voortplanting en seksualiteit

Vak
2014-2015

Beschrijving

In dit blok staat de vrouw, vanwege haar rol in de voortplanting van de mens, centraal. De verschillende levensfasen van de vrouw in hun relatie met deze voortplantingsfunctie zullen aan de orde komen. Dit blok biedt verdieping en een aanvulling op het blok Levensfasen van jaar 3 en bouwt voort op het blok Sturing en regeling uit bachelor jaar 1.
De centrale thema’s in het blok zijn de vrouwelijke seksualiteit, zwangerschap, geboorte en de daarbij van belang zijnde neurale, hormonale en neuro-hormonale regelmechanismen. Aandacht wordt besteed aan de individuele en spirituele behoefte van de vrouw. Ook maatschappelijk en ethisch ingewikkelde problemen als abortus, nieuwe voortplantingstechnieken, antenatale diagnostiek en interventies worden besproken. Aan de hand van de klinische presentaties “de vrouw met buikpijn”, “de vrouw met onregelmatig en/of teveel vaginaal bloedverlies”, “de vrouw met seksuele problemen”, “de vrouw die niet zwanger wordt” en “de zwangere vrouw” worden vele onderwerpen besproken, waarbij ook de rol van de eventuele partner aan de orde zal komen. Ook (functionele) stoornissen aan organen die een rol spelen worden besproken.

Doel

  • De student kent de anatomie van de organen (geslachtsorganen), die bij voortplanting en seksualiteit betrokken zijn.

  • De student kent de regelmechanismen die bij het functioneren van de geslachtsorganen van belang zijn (neurogeen en hormonaal) en is in staat stoornissen op te sporen en te beschrijven.

  • De student is in staat een behandeling voor stoornissen uit te denken.

  • De student is in staat de klachten en presentaties vanuit de optiek van biopsychosociale eenheid te benaderen.

  • De student is in staat bij de behandeling en besluitvorming maatschappelijke, transculturele en ethische aspecten nadrukkelijk te laten meewegen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, anatomie practicum, werkcolleges, werkgroepen, patiëntendemonstraties, discussiecolleges en competentiegerichte werkgroepen.

Toetsing

Toetsing vindt plaats middels een multiple-choice tentamen met enkele open vragen, waar onder six step.