Studiegids

nl en

Praktische Onderzoeksvaardigheden

Vak
2014-2015

Beschrijving

NB. Dit blok kan in het eerste en derde jaar van de Master gevolgd worden.

Het blok POV is een voorbereiding op de wetenschapsstage en besteedt uitgebreid en praktisch aandacht aan:

  • het formuleren van een vraagstelling;

  • het opzetten van eigen onderzoek;

  • de uitvoering van metingen;

  • de analyse en presentatie van resultaten en conclusies.

Doel

Na afloop van dit blok kent de student de theoretische achtergrond op het gebied van opzet, uitvoering, analyse en interpretatie van eigen onderzoek en bezit de student de methodologische vaardigheden om zelf onderzoek op te zetten, uit te voeren, te analyseren en te rapporteren.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen, computerpractica en responsiecolleges.

Toetsing

Dit blok wordt getoetst met 3 deeltoetsen: een theoretische deeltoets, een protocolopdracht en een statistiekopdracht.