Studiegids

nl en

Coschap Inwendige Geneeskunde

Vak
2014-2015

Beschrijving

Om de doelstellingen van het coschap Interne Geneeskunde te kunnen bereiken worden de coassistenten ingedeeld bij en worden zij in de gelegenheid gesteld actief te participeren in het werk op de afdelingen waar patiënten geëvalueerd en behandeld worden, i.e. de klinische afdelingen, op de polikliniek en op de afdeling spoedeisende hulp. Activiteiten van de coassistenten worden gesuperviseerd, besproken en regelmatig beoordeeld, onder andere op basis van observatie middels Korte Klinische Beoordelingen.
Bij het vorderen van het coassistentschap gaat de coassistent steeds zelfstandiger werken. Daarnaast is er veelal een lokaal georganiseerd onderwijsprogramma waaraan de coassistenten deelnemen. Aan het einde van de derde, zevende en tiende week vindt een (tussen)beoordelingsgesprek plaats. De eindbeoordeling van het coschap vindt plaats in de 10e week.

Leerdoelen

Het coschap Interne Geneeskunde heeft een meerledig doel: het in praktijk brengen en verder ontwikkelen van algemene kennis en vaardigheden van de arts, het opdoen van kennis en vaardigheden die specifiek zijn voor de Interne Geneeskunde, zoals kennis van ziektebeelden en farmacotherapie, het ontwikkelen van de eigen persoonlijkheid en het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en professioneel gedrag, zowel in de omgang met patiënten als met de andere werkers in de gezondheidszorg.