Studiegids

nl en

Coschap Neurologie

Vak
2014-2015

Beschrijving

Het coschap Neurologie duurt zes weken. Het wordt gevolgd in het LUMC of in een van de geaffilieerde ziekenhuizen. Op de eerste dag is er een introductie voor alle co-assistenten in het LUMC. Tijdens het coschap hebben de co-assistenten de gelegenheid om kennis te maken met de Neurologie en de essentiële praktische vaardigheden aan te leren. Het is de bedoeling dat de studenten zich aan de hand van de praktijk verdiepen in de achterliggende bijbehorende theorie. De praktijk zal leren dat men in dit tijdsbestek niet alle belangrijke neurologische ziektebeelden zal kunnen zien. Daarom is gekozen voor een combinatie van praktisch werken en studeren.

Leerdoelen

Het verwerven van kennis en vaardigheden die het mogelijk maken neurologische verschijnselen te onderkennen die (potentieel) levensbedreigend zijn, die om andere redenen naar een neuroloog doorverwezen moeten worden, of die op huisartsniveau kunnen worden behandeld dan wel met grote waarschijnlijkheid spontaan zullen herstellen.