Studiegids

nl en

Coschap Oogheelkunde

Vak
2014-2015

Beschrijving

Het is de bedoeling dat de co-assistenten zo veel mogelijk actief participeren in het werk in de kliniek (de afdeling waar patiënten zijn opgenomen), de polikliniek, de operatiekamer en de afdelingen orthoptie, functieonderzoek en beeldvormende technieken. Zij worden daartoe volgens een rooster ingedeeld.
De werkzaamheden van de co-assistent worden gesuperviseerd, besproken en beoordeeld. De co-assistent maakt kennis met alle diagnostische en therapeutische overwegingen betreffende de aandoeningen en ingrepen bij de patiënten die door hem of haar gezien worden. Tevens worden (patiëntgebonden) besprekingen bijgewoond.

Leerdoelen

Tijdens dit coschap worden de vaardigheden geleerd en het toepassen geoefend. Een belangrijke vaardigheid van de basisarts is het goed waarnemen en beschrijven door middel van algemene observatie en nauwkeurige, doelgerichte inspectie. Aan het eind van het coschap is de co-assistent in staat oogheelkundige patiëntproblemen te relateren aan oogheelkundige ziektebeelden, waarbij hij of zij tevens kan aangeven wat de verdere aanpak moet zijn.