Studiegids

nl en

Coschap Huisartsgeneeskunde

Vak
2014-2015

Beschrijving

Het coschap Huisartsgeneeskunde duurt 4 weken en is onderdeel van het Extramuraal Coschap (samen met het coschap Sociale Geneeskunde). Het coschap bestaat uit een stage in een huisartspraktijk. Daarnaast wordt onderwijs en begeleiding gegeven door docenten van de afdeling Public health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC. De co-assistent is verplicht zowel de stage in de praktijk als het onderwijs op de afdelingen te volgen.

Leerdoelen

De doelstelling van het coschap Huisartsgeneeskunde is door het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH-b) als volgt geformuleerd: “De co-assistent wordt door middel van het coschap Huisartsgeneeskunde in staat gesteld om – onder supervisie – zelfstandig te ervaren, na te denken over en inzicht te krijgen in wat het betekent als huisarts om te gaan met patiënten, hun klachten, hun aandoeningen en problemen in relatie tot hun leefomgeving”.