Studiegids

nl en

Veel Voorkomende Problemen

Vak
2014-2015

Beschrijving

Het blok ‘Veel Voorkomende Problemen’ is een blok waar de klinische problemen waarmee de huisarts wordt geconfronteerd, op de voorgrond staan. In een drietal weken nemen wij u mee langs een aantal “clinical presentations” waar de huisarts regelmatig mee wordt geconfronteerd. Meestal betreft het problemen, waar u al eerder in het curriculum mee heeft kennis gemaakt, maar die met name door het specialistische oog bekeken werden. Het is dus een gedeeltelijke herhaling van de verbrokkelde kennis tot nu toe opgedaan. Het blok helpt u klaar te stomen voor de naderende coschappen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de NHG Standaarden en het kernboek “diagnostiek van alledaagse klachten”. Elke dag worden enkele colleges, vaak door huisarts en specialist, gegeven, u kunt enkele werkgroepen volgen, maar de meeste tijd zult u moeten besteden aan zelfstudie. Het is een pittig blok, maar u heeft na afloop een hoop bagage, waarmee u in de kliniek en in de huisartspraktijk uw voordeel kunt doen.

Doel

  1. Van alle behandelde NHG Standaarden en opgegeven hoofdstukken uit de kernboeken weet de student de belangrijkste boodschappen te benoemen zoals die ook tijdens college, werkgroepen en ZSO’s naar voren zullen komen. De noten hoeven niet gekend te worden! De therapie alleen als het aangegeven wordt!
  2. De student weet wat de risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn en weet hoe en wanneer het zinvol is om wel of niet medicamenteus in te grijpen
  3. De student kan consulten van de huisarts met betrekking tot de behandelde klachten systematisch analyseren en toetsen aan de informatie van de betreffende Standaarden en clinical presentations

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen.

Toetsing

Meerkeuze en open vragen