Studiegids

nl en

Irish for Beginners 1: Simple Conversations

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Elementaire kennis van de terminologie van fonetiek en syntaxis.

Beschrijving

Het Iers is een fascinerende maar ingewikkelde taal met een lange geschiedenis. Deze cursus is bedoeld als een eerste inleiding in de fonetiek en syntaxis van het Modern Iers (het Munster dialect van het Dingle Peninsula, Co. Kerry), en is toegespitst op het begrijpen en produceren van eenvoudige zinnen en de opbouw van een basisvocabulaire.

Leerdoelen

Kennis van de elementaire aspecten van de uitspraak en de zinsbouw van het Modern Iers; zowel actieve als passieve kennis en toepassing van eenvoudige zinnen in het Iers, alsmede enige kennis van de Ierse cultuur.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm en Studielast

  • Tijd die aan het volgen van het werkcollege wordt besteed: 39 uur

  • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur en voor het voorbereiden van de wekelijkse opdrachten: 101 uur

Toetsing

Uitsluitend o.g.v. actieve deelname aan de werkcolleges, inclusief het voorbereiden van mondelinge opdrachten.
Herkansing in de vorm van een mondeling tentamen (aanvullend of volledig)

Blackboard

Geen gebruik van Blackboard.

Literatuur

Wim Tigges, Tosach Gaeilge: Irish for Beginners (aan te schaffen bij de docent tijdens de eerste bijeenkomst)
Foclóir Scoile, Irish English / English-Irish Dictionary (Dublin: An Gúm; wordt centraal door de docent besteld tijdens de cursus)

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studiecoördinator: Ms T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.

Opmerkingen

Het niveau van deze cursus kan niet worden opgehoogd tot dat van een MA bijvak.