Studiegids

nl en

Irish for Beginners 2: Passive Irish

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Het afronden van de cursus Irish for Beginners 1, of voldoende basiskennis van het Modern Iers, desgewenst te evalueren door middel van een oriënterende mondelinge toets.

Beschrijving

In deze cursus wordt de in het eerste semester verworven kennis aangevuld met de meer complexe aspecten van de syntaxis van het Iers. Tevens wordt deze kennis toegepast door het lezen en taalkundig analyseren van een eenvoudige Modern Ierse tekst.

Leerdoelen

Kennis van en inzicht in de volledige grammatica van het Modern Iers, alsmede een woordenschat van ongeveer 1200 woorden. Na voltooiïng van deze cursus zal de student in staat zijn zelfstandig eenvoudige Ierse teksten te lezen, alsmede zijn of haar studie van deze taal zelfstandig voort te zetten.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm en Studielast

  • tijd die aan het volgen van het werkcollege wordt besteed: 39 uur

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 91 uur

  • tijd voor het extra voorbereiden van het schriftelijk tentamen (vertaaltoets): 10 uur

Toetsing

  • Actieve mondelinge deelname aan de werkcolleges en een schriftelijke vertaaltoets (van het Iers naar het Engels of Nederlands) met behulp van een woordenboek dragen elk voor 50% bij aan het eindcijfer.

  • herkansing in de vorm van een mondeling tentamen (aanvullend of volledig): 50%; en/of: schriftelijke herkansing van de vertaaltoets (50%)

Blackboard

Geen Blackboard.

Literatuur

  • Wim Tigges, Tosach Gaeilge: Irish for Beginners.

  • Foclóir Scoile: Irish English / English-Irish Dictionary (Dublin: An Gúm).

  • Maidhc Dainín Ó Sé, Is Glas Iad na Cnoic (Dublin: Coiscéim; collectief te bestellen via de docent).

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studiecoördinator: Ms T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.

Opmerkingen

Het niveau van deze cursus kan niet worden opgehoogd tot dat van een MA bijvak.