Studiegids

nl en

Human Resource Management

Vak
2014-2015

Toegangseis

Alleen toegankelijk voor studenten van Management van de Publieke Sector

Beschrijving

Mensen zijn een belangrijke en vaak onderschatte resource voor organisaties. Human Resource Management (HRM) is daarom belangrijk onderdeel in het succesvol managen van een organisatie. In dit seminar wordt HRM benaderd vanuit zowel een theoretisch, wetenschappelijke als ook een professionele invalshoek.

De nadruk in dit vak ligt op HRM in de publieke sector. De verschillende eisen die publieke en private sector organisaties aan hun HRM stellen zullen aanbod komen. Verder wordt ook aandacht besteed aan de integratie van strategie en HRM binnen organisaties, evenals aan inhoudelijke componenten van HR-beleid zoals werving en selectie, socialisatie, motivatie e.d. Eveneens wordt ingegaan op de uitdagingen voor HR-afdelingen, zoals de vergrijzing of de noodzaak tot bezuinigen vanwege de financiële crisis.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

  • kunnen studenten (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van HRM kritisch beoordelen.

  • kunnen studenten een analyse maken van HR-vraagstukken in de (bestuurs)praktijk en aanbevelingen doen op basis hiervan.

  • kunnen studenten beschrijven hoe het personeelsbeleid door de jaren heen veranderd is en wat verschillende benaderingen van personeelsbeleid zijn.

  • kunnen studenten beredeneren wanneer verschillende manieren van socialiseren kunnen worden toegepast.

  • kunnen studenten uitleggen hoe HRM, via aandacht voor werving en selectie, competentiemanagement, diversiteitsbeleid e.d., kan bijdragen aan het verbeteren van de prestaties.

  • kunnen studenten onderscheiden hoe de verschillen in de publieke en private sector het HR-beleid beïnvloeden.

  • kunnen studenten samenvatten hoe motivatie, arbeidstevredenheid, employability van medewerkers kan worden bevorderd.

Rooster

Het rooster voor 2014-2015 vindt u op
Rooster
Controleert u regelmatig voor updates.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Zelfstudie

Studielast

Totale studielast: 140 waarvan
Contacturen: 105
Zelfstudie: 129,5

Toetsing

Paper 1 (50%), herkansing van paper 3 weken later
Paper 2 (50%), herkansing van paper 3 weken later

Blackboard

Tijdens dit vak wordt er gebruik gemaakt van Blackboard

Leermiddelen/Literatuur

  • Steijn, B. & Groeneveld, S. (red.) 2013. Strategisch HRM in de publieke sector, Assen: Van Gorcum. (ISBN9789023251132)

  • Diverse artikelen

Aanmelden

Studenten dienen zich voor elk vak en elk tentamen (‘studieactiviteit’) apart in te schrijven in uSIS. De inschrijfperiode start vier weken voor de activiteit en sluit 10 dagen (tentamen) of 3 dagen (vak) voordat de activiteit start. Het is noodzakelijk dat u zich inschrijft voor alle studieactiviteiten anders kan deelname niet gegarandeerd worden. Inschrijven voor een vak kan vanaf vier weken tot drie dagen voor de start van het vak. Inschrijven voor een tentamen kan vanaf vier weken tot tien dagen voor de start van het tentamen.

Contact

C. Schott
Schouwburgstraat 2 Kamer 3A-01