Studiegids

nl en

Publieke Waarden en Ethiek

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de Master Management van de Publieke Sector

Omschrijving

Aan de ene kant is aandacht voor waarden en ethiek van en in het openbaar bestuur zo oud als het vakgebied Bestuurskunde zelf. Aan de andere kant neemt de wetenschappelijke en maatschappelijke aandacht voor het thema de laatste jaren een hoge vlucht. Politici, ambtenaren en onderzoekers debatteren over vraagstukken van ethiek en waarden, zowel in beleid als in management. Er is een toenemend bewustzijn dat de begrippen die we gebruiken om het openbaar bestuur te beschrijven en bediscussiëren waarde geladen zijn. Het vak Publieke Waarden en Ethiek concentreert zich op de normatieve grondslagen van en ethische oordeelsvorming in het openbaar bestuur vanuit een breed perspectief: welke waarden staan centraal in de publieke sector, in het openbaar bestuur en in de bestuurskunde en hoe kunnen bestuurders omgaan met waarde geladen vragen en dilemma’s? Het vak biedt zodoende een brede en verdiepende inleiding in kernvragen over ons denken over bestuur en overheid, met aandacht voor recente ontwikkelingen en debatten.

Leerdoelen

Na deze cursus is de student in staat om:

  • het waarde geladen karakter van het openbaar bestuur en de bestuurskunde te herkennen, te doorgronden en te bediscussiëren;

  • een overzicht te bieden van klassiek en hedendaags onderzoek naar (publieke) waarden en ethiek in de bestuurskunde;

  • inzicht te hebben in de aard en vooral de diversiteit en/of eenheid van (publieke) waarden;

  • een theorie gedreven analyse te maken, op gevorderd niveau, van normatieve thema’s in de publieke sector;

  • antwoorden op waarde geladen claims te geven op het eigen terrein van de specialisatie;

  • kritisch te reflecteren en academisch te schrijven en argumenteren over (publieke) waardenvraagstukken en ethiek in de bestuurlijke praktijk en de bestuurskundige theorie.

Rooster

Het rooster voor 2014-2015 vindt u op
Rooster
Controleert u regelmatig voor updates.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (verplicht)

Studielast

Totale studielast: 140 waarvan
Contacturen: 19
Zelfstudie: 121

Toetsing

Een schriftelijk tentamen met open vragen. De toets vorm van de eerste kans en de eventuele herkansing is gelijk.

Blackboard

Er wordt gebruikt gemaakt van Blackboard

Leermiddelen/Literatuur

  • De Vries, M.S. & Kim, P.S., Value and Virtue in Public Administration: A Comparative Perspective (November 2013, new paperback-edition). Palgrave. ISBN: 978-1137387981
    • Extra articles (via BlackBoard)

Aanmelden

Studenten dienen zich voor elk vak en elk tentamen (‘studieactiviteit’) apart in te schrijven in uSIS. De inschrijfperiode start vier weken voor de activiteit en sluit 10 dagen (tentamen) of 3 dagen (vak) voordat de activiteit start. Het is noodzakelijk dat u zich inschrijft voor alle studieactiviteiten anders kan deelname niet gegarandeerd worden. Inschrijven voor een vak kan vanaf vier weken tot drie dagen voor de start van het vak. Inschrijven voor een tentamen kan vanaf vier weken tot tien dagen voor de start van het tentamen.

Contact

Dr. P. (Patrick) Overeem
Tel.: +31 (0)71 527 3742
Campus Den Haag (SBS 2), Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag, Kamer B1.06
Spreekuur: op afspraak