Studiegids

nl en

Muziek: Practicum musicae 1: instrumentaal of vocaal keuzevak (klassiek of jazz)

Vak 2014-2015

Toegangseisen

Je moet over een muzikaal niveau beschikken dat vergelijkbaar is met het aanvangsniveau van de vooropleiding van het Koninklijk Conservatorium (KC). Verder moet je het vermogen hebben je gedurende het PM-traject van 3 jaar te ontwikkelen tot het toelatingsniveau voor het hoofdvak. Om tot PM toegelaten te worden moet je een auditie doen. Op basis van deze auditie bepaalt een kleine commissie van docenten of je al dan niet toelaatbaar bent. De auditie voor het studiejaar 2015-2016 vindt plaats in de periode mei/juni 2015.
Om onnodige teleurstellingen bij de auditie te voorkomen is er een voorselectie. Dit houdt het volgende in:
– studenten voor de afdelingen Klassiek en Oude Muziek wordt gevraagd voor de auditie een keer informeel voor te spelen bij een docent van het betreffende hoofdvak. Deze informele voorspeelsessies vinden plaats in maart 2015.
– studenten voor de afdeling Jazz dienen een demo op te sturen (cd, dvd of mp3 per email). Deze moet bestaan uit 4 jazz-standards, begeleid door een combo (NB: geen popliedjes)

Neem voor meer informatie over de auditie, toelatingseisen en het aanmelden voor de informele auditie contact op met Annemarie Kosten-Dür (kostenduera@koncon.nl).

Toegangseisen Zang Klassiek

Informele auditie

Studenten die toegelaten willen worden tot PM zang doen voorafgaand aan hun formele auditie een informele auditie.
Deze auditie duurt ongeveer 30 minuten en wordt afgenomen door een van de hoofdvak-docenten zang. Deze speelt zelf piano of werkt met een aparte pianist. De kandidaten wordt gevraagd een paar liederen en/of aria’s mee te nemen die zij ook voor het toelatingsexamen zouden willen zingen en er worden een paar zangoefeningen gedaan.
Als vastgesteld wordt dat de kandidaat wordt toegelaten tot de formele auditie kan de kandidaat, indien hij of zij dat wil, nader advies krijgen over het te kiezen repertoire voor die auditie. Ook kan advies gekregen worden over hoe zich het beste voor te bereiden.

Formele auditie

Voor de formele auditie moet een kandidaat minimaal 4 stukken voorbereiden waaronder een vocalise (totaal ongeveer 15 tot 18 minuten muziek). Er moet uit het hoofd gezongen worden. Bladlezen, een of twee eenvoudige liederen/vocalises die ter plekke aan de kandidaat worden uitgereikt, vormt een onderdeel van de auditie. Daarnaast wordt de kandidaat gevraagd een gedicht te declameren. De taal is vrij. Het belangrijkste is dat een kandidaat de emotie van het gedicht kan overbrengen.

De auditiecommissie bestaat uit minimaal 3 zangdocenten. Er is een pianist aanwezig. Kandidaten mogen hun eigen pianist meenemen.

Het niveau van de werken die gezongen moeten worden bij de formele auditie is minimaal gelijk aan bijv:

Vocalises:
• Vaccai – Metodo Pratico
• Marchesi op. 15
• Sieber op 92-97
Liederen/arias uit bij:
• Unterrichtslieder
• Das Lied im Unterricht
• Arie antiche
• Volksliederen, gearrangeerd door B. Britten
• Volksliederen, gearrangeerd door W. Pijper

Beschrijving

Practicum Musicae (PM) 1 is een instrumentaal of vocaal keuzevak dat na twee semesters wordt afgesloten. Bij het goed afsluiten van PM 1 kan de student doorgaan met PM 2. PM bestaat – voor de duur van een geheel studiejaar – uit de volgende drie onderdelen:
1. Individuele instrumentale/vocale les van vijftig minuten per week van een docent van het Koninklijk Conservatorium (10 EC),
2. Het college Elementaire Muziektheorie 1 (EMT): 100 minuten per week (5 EC), en
3. Naast de lessen volgend de studenten Klassiek correpetitie. Dit zijn lessen waarin de student begeleid wordt door een pianist van het KC. Deze lessen zijn in overleg met de docent in te richten en duren gemiddeld 25 minuten per week.

NB: er wordt geen Lichte Muziek gedoceerd aan het KC.
NB2: studenten moeten zich realiseren dat de docenten op het KC op het hoogste niveau lesgeven en daarom ook passende inzet verwachten.

Rooster

Eerste en tweede semester. De lessen vinden plaats op het KC (Juliana van Stolberglaan 1, Den Haag). De individuele lessen zijn op afspraak met de docent. De lessen EMT worden ingeroosterd. EMT wordt echter op verschillende momenten in de week gegeven. Studenten kunnen hierdoor kiezen voor een lestijd die het beste binnen hun Leidse rooster past.

Onderwijsvorm

Instrumentale/vocale les is individueel, EMT is een werkgroep.

Toetsing

Een jaar PM wordt afgesloten met een examen voor een kleine commissie van docenten. Dit examen duurt ongeveer 20 minuten en vindt plaats in de periode mei/juni. Het programma wordt in overleg met de docent vastgesteld.
EMT 1 wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen in de periode mei/juni.
NB: studenten kunnen het praktische deel van het keuzevak alleen afsluiten indien het theoretische gedeelte (EMT 1) met een voldoende is afgesloten!

Aanmelden en informatie

Annemarie Kosten-Dür

Opmerkingen

Practicum Musicae is uitsluitend bedoeld voor Bachelorstudenten van de Universiteit Leiden.

Voor andere vakken op het gebied van muziek en beeldende kunst, zie s.v.p.:
Keuzevakken muziek en beeldende kunsten