Studiegids

nl en

BA1 Mentoraat Duitse taal en cultuur

Vak
2014-2015

Toelating

De mentoraatbijeenkomsten zijn een verplicht onderdeel van het propedeuseprogramma en zijn gekoppeld aan het onderdeel Duitstalige literatuur in context 20ste/21ste eeuw.

Beschrijving

Binnen deze cursus worden instructie en begeleiding aangeboden in academische vaardigheden zoals:

  • studievaardigheden, timemanagement

  • lezen en skimmen van academische publicaties

Leerdoelen

Studenten zullen hun vaardigheden ontwikkelen op het gebied van:

  • het efficiënt en effectief studeren

  • het vinden van de hoofdlijnen en de hoofd ideeën van academische lezingen en publicaties

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.
De bijeenkomsten zijn tweewekelijks, 1 keer in het 1e blok en 2 keer in het 2e blok. Uitgebreide informatie over het programma en het rooster wordt beschikbaar gemaakt via de Blackboard.

Onderwijsvorm

Werkgroepen

Studielast

  • Drie tweewekelijkse bijeenkomsten van 2 u. = 6 u.

Toetsing

Verplichte aanwezigheid en actieve deelname
De presentie maakt deel uit van de toetsing voor het onderdeel Duistalige literatuur in context 20ste/21ste eeuw

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor de berichtgeving, algemene cursusinformatie, cursusmateriaal, uitgebreide roosterinformatie, etc.

Literatuur

N.v.t.

Inschrijving

Inschrijving via uSis.
Studenten worden aan het begin van het academisch jaar door de studiecoördinator in mentorgroepen ingedeeld.