Studiegids

nl en

Meet- en tekenpracticum

Vak
2014-2015

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Archeologische methoden en technieken behaald.

Alleen wanneer Meet- en tekenpracticum met een voldoende is afgesloten, mag je aan het Veldpracticum deelnemen.
Alleen wanneer het Veldpracticum met een voldoende is afgesloten, mag het stageverslag geschreven worden.

Beschrijving

Het Meet- en Tekenpracticum bestaat uit inleidende colleges en een practicum. Dit practicum bestaat uit 7 onderdelen, elk onderdeel beslaat (minimaal) 1 dagdeel.
De oefeningen:

  • Gebruik van het waterpasinstrument (2 dagdelen);

  • Gebruik van de Total Station (3 dagdelen);

  • Archeologisch tekenen (2 dagdelen).

Leerdoelen

Na afronding beheerst de student een aantal praktische archeologische vaardigheden op een beginnersniveau.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 30 uur practicum (1 ects);

  • Schriftelijke opdracht (1 ects).

Rooster

Het practicum vindt plaats op maandagen en dinsdagen in blok 3. Wanneer precies de 7 onderdelen gevolgd worden, is afhankelijk van de groep waarin je ingedeeld wordt.
De groepsindeling wordt kort na 1 januari 2015 bekend gemaakt via BlackBoard.

Onderwijsvorm

  • Instructiecolleges;

  • Practicum.

Toetsvorm

  • Opdrachten;

  • Oefeningen tijdens en na het practicum.

Toetsvorm deadline

De Total Station opdracht dient uiterlijk 2 weken nadat dit practicum onderdeel gelopen is ingeleverd te worden (1 hardcopy, en 1 versie via SafeAssign).

Literatuur

Syllabus.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw. dr. R.M.R. van Oosten of dhr. ing. E.G.C. Dullaart.