Studiegids

nl en

Digitale meettechnieken

Vak
2014-2015

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Meet- en tekenpracticum behaald.

Beschrijving

Tijdens de cursus worden de studenten bekend gemaakt met verschillende meetmethoden (waterpassing, de voerstraal methode, satellietnavigatie, fotogrammetrie).
Allereerst wordt de meest geschikte methodiek bepaald tijdens het voorbereiden van meetwerkzaamheden. Meetgegevens worden met verschillende methoden ingewonnen en digitaal uitgewerkt.
In groepsverband wordt vervolgens een zelfstandige opdracht uitgevoerd waarin de opgedane kennis in de praktijk wordt gebracht. De studenten houden een logboek van hun werkzaamheden bij, en de uitgewerkte gegevens worden digitaal gevisualiseerd.

Leerdoelen

Na afronding van de cursus is de student in staat om

  • een meetopdracht voor te bereiden, uit te voeren en visueel weer te geven;

  • op juiste wijze (conform de eisen van de KNA) de meetgegevens te verwerken en aan te leveren;

  • in een groep samen te werken.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 38 uur practicum;

  • 38 uur opdrachten, inclusief literatuur en instructie.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuse rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege; practica in kleine groepen met vooraf klassikale instructie.

Toetsvorm

Kort groepsrapport met beschrijving van methodiek, werkzaamheden en resultaten, met als bijlagen:

  • Logboek;

  • Visuele representatie van de metingen in de vorm van een figuur, die bruikbaar is voor een archeologisch rapport;

  • Digitale data conform de gestelde eisen (KNA).

Toetsvorm deadline

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

Beschikbare handleidingen en relevante bronnen.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dhr. ing. E.G.C. Dullaart.