Studiegids

nl en

Inleiding Veldpracticum

Vak
2014-2015

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Meet- en tekenpracticum behaald.

Beschrijving

Inleiding Veldpracticum bestaat uit 8 colleges, waarin diverse aspecten van het Veldpracticum aan bod komen, die samen een goede inleiding vormen op het aansluitende veldwerk, te weten:

 • Context opgraving: Nederlandse wetgeving en de KNA (van den Dries)

 • Gemeentelijk archeologisch beleid (van den Dries)

 • Doel van de opgraving (de Bruin)

 • Wetenschappelijk kader (Theuws)

 • Landschap (Mol)

 • Metaaldetectie (n.n.b.)

 • Veiligheid rond opgraving (de Bruin)

 • Richtlijnen verslag (van Oosten)

Leerdoelen

Deze module heeft als doel de student met voldoende voorkennis te laten starten met het Veldpracticum. De student:

 • heeft kennis en inzicht in de wijze waarop het archeologisch bestel in Nederland vorm gegeven wordt;

 • kent de wetenschappelijke vraagstelling waartoe de opgraving bijdraagt;

 • kan de opgraving in een historisch en ruimtelijk kader plaatsen;

 • kent de veiligheidseisen, die, conform de KNA worden gesteld aan deelnemers van een archeologische opgraving.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuse rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsvorm

Deze collegereeks wordt afgesloten met een toets. Deze toets kan worden gecompenseerd met het verslag dat na afloop van het Veldpracticum wordt geschreven.

Toetsvorm deadline

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

 • Syllabus Digging Deeper, editie 2014-2015;

 • Relevante aanvullende literatuur, afhankelijk van de locatie van de opgraving.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw. dr. R.M.R. van Oosten.