Studiegids

nl en

Inleiding Klassiek Japans

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Elementaire kennis van het modern Japans.

Beschrijving

Korte inleidende beschrijving van de cursus met de aanduiding van de leerstof of het onderwerp van de cursus en de leermiddelen die gebruikt worden. Een eerste kennismaking met teksten geschreven in het klassiek Japans en met de basisgrammatica. Daartoe wordt de grammaticale analyse van het klassiek Japans behandeld en in de praktijk gebracht door het lezen van een selectie aan teksten. Studenten zullen in groepjes opdrachten voorbereiden als practische oefening en leren werken met woordenboeken klassiek Japans. Tevens worden studenten bekend gemaakt met relevante contextinformatie.

Leerdoelen

Vertrouwdheid met de basisgrammatica van het klassiek Japans, met de organisatie van woordenboeken voor het klassiek Japans en met de oorspronkelijke fysieke ordening van bronteksten. Introductie van culturele omgeving waarin de teksten tot stand kwamen. Kennismaking met afwijkende schriftsoorten.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege met opdrachten

Studielast

College 13 × 2 = 26
Voorbereiding 13 × 4=52
Zoekopdrachten en literatuur (Reader): 20
Postings: 2 × 5=10
Mid-term: 12
Tentamen: 20

Toetsing

Actieve deelname aan college waaronder valt de voorbereiding en opdrachten met een minimale aanwezigheid van 70% van de colleges (30%),
schriftelijk tentamens over behandelde stof verdeeld in een mid-term (30%) en een afrondend deel (40 ) (N.B. in het geval dat een student de zgn. ‘fat’-variant volgt in blok III van BA2, geldt dat er slecht één tentamen is, aan het einde van blok III (70 van het eindcijfer.)
Het afrondend tentamen moet met een voldoende afgesloten worden.
Herkansing over de gehele stof van mid-term en afrondend deel.

Wat betreft de weging het volgende:

  1. het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;
    1. het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) aanvullende eisen. Deze aanvullende eisen betreffen in de regel dat een of meer van de deeltoetsen altijd voldoende moeten zijn.

Blackboard

Blackboard als informatiemedium en het inleveren (posten) van opdrachten.

Literatuur

Verplicht:
Syllabus Beknopte grammatica Klassiek Japans (verkrijgbaar bij Reader-on-line).
Reader Inleiding Klassiek Japans (Blackboard)
Woordenboek klassiek Japans, bijv. Ono Susumu, Iwanami kogo jiten.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

gewone cursus in sem. 1: Dr. H van der Veere
fat cursus in sem. 2: Drs. M.M.E. Buijnsters

Opmerkingen

Dit college wordt twee keer per jaar aageboden: als regulier college in BA3, semester 1, én als zgn. ‘fat course’ in blok III van het tweede jaar.