Studiegids

nl en

Taalvariatie van het Spaans (dialectologie, sociolinguistiek en tweetaligheid (TK 3)

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De cursus bestaat uit drie onderwerpen.

  • De sociolinguistic theorievorming wordt bestudeerd met nadruk op taalvariatie en toegepast op interessante verschijnselen uit het Spaans gesproken in Latijns-Amerika.

  • De verschillen tussen de regionale varianten van het Spaans in Latijns-Amerika worden aangekaart

  • De consequenties van het naast elkaar bestaan van twee of meer talen in Latijns- Amerika voor de gemeenschap en voor de talen zelf zullen worden belicht.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus zal de student over kennis beschikken over intrinsieke kenmerken van de linguïstische varianten van het Spaans dat gesproken wordt in Latijns-Amerika.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcolleges

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar:

  • totale studielast voor de cursus: 140 uur

  • uren die aan het volgen van college worden besteed: 28 uur

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 75

  • tijd voor het voorbereiding van een presentatie: 37

Toetsing

take home toets 40%, take home eindtoets 40% en presentatie 20%

Herkansing: paper (100%)

Blackboard

Algemene informatie en wekelijkse handouts zullen via Blackboard worden aangeboden.
Blackboard

Literatuur

Nader bekend te maken

Aanmelden

Via uSis

Contact

mw. C. Parafita
Mw. Dr. P. Gonzalez

Opmerkingen

Verplichte presentaties