Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Kan de computer concreetheid meten? Tekstbegrijpelijkheid en automatische taalanalyse van het Nederlands

Vak
2014-2015