Studiegids

nl en

Antieke Numismatiek en Geldgeschiedenis

Vak
2014-2015

Admission requirements

-

Description

Munten kunnen ons veel kunnen leren over de mensen en samenlevingen die ze produceerden en gebruikten omdat deze relatief kleine voorwerpen een schat aan informatie met zich mee dragen. Tijdens de colleges zal duidelijk worden hoe deze informatie kan worden ontsloten en waarom munten zo’n belangrijke bron zijn voor onze kennis over de Oudheid.

De colleges zijn bedoeld als een eerste kennismaking met (munt)geld in de Griekse, Hellenistische en Romeinse wereld, waarbij de functie en rol van munten en de historische en economische ontwikkelingen centraal staan. Terugkerende thema’s zijn handel en economie, politiek, propaganda en identiteit.

De reeks zal worden afgesloten met een practicum waarbij de tijdens de colleges besproken munten zelf bestudeerd kunnen worden.

Course objectives

 • Aankomende historici en archeologen vertrouwd maken met munten als historische, archeologische bron.

 • Het leren lezen van opschriften, muntplaatsen etc.

 • Het in brede lijnen kunnen schetsen van de ontwikkeling van de Griekse, Keltische, Romeinse en Byzantijnse muntslag.

 • Kennis van de binnen de numismatiek gebruikte termen en methoden.

 • Kunnen determineren en beschrijven van Antieke munten (herkennen van verschillende muntsystemen en denominaties, het kunnen lezen en interpreteren van op- en omschriften en muntvoorstellingen).

 • Verwerven van inzicht in het belang van munten als bron voor historisch en archeologisch onderzoek.

Mode of instruction

 • werkcolleges en een practicum

Course Load

Totaal 280 uur

 • werkcolleges: 12 uur

 • Practicum: 2 uur

 • Lezen verplichte literatuur: 106 uur

 • Onderzoek en schrijven essay: 160 uur

Timetable

Timetable History

Assessment method

 • Actieve deelname aan de colleges en het practicum (20%)

 • Schriftelijke toets (30%), over de opgegeven literatuur en de collegestof.

 • Essay (50%)

Tijdens de colleges, het practicum en het schriftelijk tentamen worden getoetst:

 • kennis van het determineren en beschrijven van antieke munten (lezen van op- en omschriften etc.)

 • kennis van het gebruik van munten als historische en archeologische bron

 • kennis van de ontwikkeling van de muntslag in de Oudheid

 • kennis van numismatische termen en methoden

Het essay toetst:

 • inzicht in het belang van munten als bron voor historisch en archeologisch onderzoek

 • kennis van het gebruik van munten als historische en archeologische bron

 • kennis van de binnen de numismatiek gebruikte termen en methoden

Herkansing
Als een student na het maken van het tentamen of het essay gemiddeld een onvoldoende heeft, maakt hij naar eigen oordeel de herkansing van het tentamen of verbetert hij (na overleg met de docent) het essay.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Cursusinformatie en aankondigingen

 • Literatuurlijst

 • Powerpoint presentaties van de colleges

Reading list

Wordt bekend gemaakt bij aanvang colleges.

Contact information

dhr. Drs. PA.M. Beliën