Studiegids

nl en

Klassiek Mantsjoe & Mantsjoerologie III

Vak
2014-2015

Ingangseis

Klassiek Mantsjoe & Mantsjoerologie II

Beschrijving

Klassiek Mantsjoe en Mantsjoerologie III verdiept de Mantsjoekennis van de student. Talig is het hoofddoel om meters te maken in het lezen van uiteenlopende, authentieke Mantsjoebronnen. Deze cursus zal klassikaal tenminste Mantsjoepoëzie behandelen en formulaire structuren van overheidsstukken (edicten, adelbrieven, interne paleisnota etc.). Naast klassikale leesvaardigheidstraining kiest de student een individueel, coherent pensum. Daaromtrent verzamelt de student secundaire literatuur, ter contextualisering van het pensum.

Leerdoelen

Na het volgen van Klassiek Mantsjoe en Mantsjoerologie III kan de student …

— Uitgebreide kennis van morfosyntaxis toepassen om teksten te begrijpen.
— Zinnen modellen, d.w.z. vertaalstrategieën hardop toelichten.
— Een goed onderbouwd en geïnformeerd filologisch gesprek voeren over een eigen gekozen pensum.

Rooster

volgt

Onderwijsvorm

Werkcollege, zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

  • Vertaald pensum (25%);

  • mondeling tentamen(75%)

Het eindcijfer bestaat uit het gewogen gemiddelde van de twee onderdelen. Wanneer een student een onvoldoende (5,49 of lager) heeft gehaald op het mondeling tentamen of op het pensum, heeft hij recht op een herkansing.

Literatuur

Collegeplank en eigen online studieomgeving

Contact

Fresco Sam-Sin