Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Lijn Organisatie en Samenwerking jaar 1

Vak
2014-2015

Beschrijving

Leerdoelen

Onderwijsvorm

Toetsing

Literatuur

Contact

Opmerkingen