Studiegids

nl en

Vakdidactiek 2 Algemene Economie (master)

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding.

Leerdoelen

De student kan een samenhangende serie vaklessen ontwerpen en geven.
De student breidt het didactische repertoire uit met meer complexe varianten van activerende lessen.
De student kent opvattingen over inrichting van het betreffende schoolvak en kan hierover een onderbouwde mening geven en vertalen naar zijn/haar onderwijspraktijk.
De student laat zien dat zijn/haar vakdidactische praktijktheorie op basis van ervaring en vakdidactische theorieën verder is ontwikkeld en kan deze gebruiken voor het verantwoorden van de gegeven lessen en voor het formuleren en realiseren van voornemens op vakdidactisch gebied.

Beschrijving

Evenals in vakdidactiek 1 staat in vakdidactiek 2 het maken van keuzes over het wat en hoe van vaklessen centraal. In vakdidactiek 2 ligt het accent vooral op het ontwerpen, geven en evalueren van complexere activerende, samenhangende, lessen voor de bovenbouw aan de hand van eigen inzichten en opvattingen over goed vakonderwijs. Dit gebeurt in een achttal werkcolleges aan de hand van de cyclus van ontwerpen, uitvoeren in de praktijk, evaluatie van lessen en theoretische analyse van de lessen.

Werkvorm

Werkcollege met zelfstudie en uitproberen van lessen in de praktijk.

Toetsing

Beknopte beschrijving van de vakdidactische praktijktheorie en een samenhangende serie lessen (maximaal 4), in de bovenbouw, van de student. De samenhangende lessenserie bestaat uit: – lesontwerpen en evaluatie-instrumenten, inclusief vakdidactische verantwoording van lessen afzonderlijk en hun onderlinge samenhang – evaluatieresultaten van leerlingen – video-opname van 1 les – vakdidactische analyse van de les met onderbouwde suggesties voor verbetering van de les.
Voor de toetsing wordt de rubric vakdidacticus gebruikt.

Studiemateriaal

Wordt nader bekend gemaakt.

Digitale leeromgeving

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

“Rooster”:

http://sites.google.com/a/iclon.leidenuniv.nl/roosters-lerarenopleiding/ of secretariaat van de lerarenopleiding.