Studiegids

nl en

Leren en instructie 2

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding.

Leerdoelen

  • student is in staat voort te bouwen op de theorie uit L&I1 en deze te verbinden met onderwerpen op niveau van schoolbeleid en maatschappij (o.a. diversiteit).

  • De student is in staat inzichten uit (de in Leren en Instructie 1 en 2) aangeboden theorie over klassenmanagement, algemene didactiek en schoolorganisatie en ervaringen uit de onderwijspraktijk aan elkaar te verbinden.

Beschrijving

Leren en Instructie 2 richt zich op de verbreding en verdieping van de kennis van studenten op het gebied van klassenmanagement, algemene didactiek en schoolorganisatie (mede afhankelijk van de leerbehoeften en praktijkervaringen van studenten). Een rode draad in de bijeenkomsten is het thema diversiteit. Door te focussen op verschillende uitwerkingen van diversiteit (op cultureel, sociaal, cognitief en taalkundig gebied) ontwikkelen studenten kennis waarmee ze de deelname en betrokkenheid van alle leerlingen kunnen bevorderen. Door het thema ook vanuit een breder perspectief te bekijken krijgen studenten meer zicht op de relatie tussen de eigenonderwijspraktijk en schoolbeleid..

Werkvorm

Werkcolleges en zelfstudie.

Toetsing

  • Presentatie van een analyse van de eigen onderwijspraktijk binnen het thema diversiteit. De analyse heeft betrekking op hoe de eigen onderwijspraktijk gesitueerd is/gevormd wordt door schoolbeleid en maatschappij (hierbij worden de rubrics professional en lid schoolorganisatie gebruikt).

  • Video-analyse opdracht (maximaal 4 pagina’s). Hierbij worden de rubrics professional, regisseur, vakdidacticus en pedagoog gebruikt.

Literatuur

In overleg met de docent wordt gebruik gemaakt van:

  • Ebbens & Ettekoven, Effectief leren: basisboek, Noordhoff, 2012 (derde druk), ISBN 9789001815448

  • Teitler, P.I. (2013), Lessen in orde, Coutinho, 2013 (tweede druk), ISBN 9789046903544

  • Reader ‘Leren en Instructie’

  • Verdiepende literatuur, wordt nader bekend gemaakt.

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster