Studiegids

nl en

Onderzoekslab Kunst: Ben jij een jager of een observator?

Vak 2014-2015

Omschrijving

Ben jij een jager of een observator?

Vind dat uit over jezelf in het Researchlab ‘Artistic Research in Documentaire fotografie’.

Dit keuzeprogramma voor een interdisciplinaire groep studenten uit het 3e en 4e jaar kent in 2014/2015 zijn derde editie.

Het researchlab wil studenten in de gelegenheid stellen nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden van verbeelding in de documentaire fotografie. Documentaire fotografie kan gedefinieerd worden als een attitude naar de wereld om ons heen met een impliciete belangstelling voor mens, omgeving en actuele processen die gaande zijn. Het stadium van objectieve representatie van de werkelijkheid zijn wij allang gepasseerd. Dit betekent dat het onderzoek naar verbeelding van de inhoud samengaat met een onderzoek naar de beeldtaal zelf. De individuele thematiek van studenten staat centraal en vormt het startpunt voor het onderzoek in het researchlab.

Studiedoelen

– Impulsen en inzicht geven in het werkproces dat al loopt en het daaraan gekoppelde onderzoek
– Opzetten van een methodiek voor het organiseren van werk- en denkprocessen in het algemeen
– Centraal staat de beeldstrategie en positionering van de beeldmaker t.o.v. zijn/haar thematiek
– Onderzoek naar strategie van fotografen om zicht te krijgen op de werkmethodiek
– Reflectie en analyse van beeld vanuit de optiek van de academicus/onderzoeker: waar liggen de keuzes? Wat is er niet te zien? – een brug tussen theorie en praktijk

Data, tijden en lokatie

17 september 2014, 1 oktober, 8 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november, 10 december, 17 december;
8 januari 2015, 28 januari, 4 februari, 11 februari.

Lesvorm

Onderzoeks-/werkgroep

– Elf workshops van een dagdeel op woensdagen gedurende semester 1 met een uitloop naar semester 2.
– Enerzijds bestaan de workshops uit input van de docenten (kennisoverdracht, methodieken aandragen) , anderzijds staan de presentaties van studenten centraal. Afwisseling van onderzoek, analyse, experiment en productie met afsluitende presentatie.

Toetsvorm

  • Iedere student aan de Universiteit Leiden formuleert onderzoeksdoelen- en methoden, en voert dit onderzoek daarna uit. Dit in nauwe samenwerking met Studenten Beeldende Kunst; – Studenten aan de Universiteit Leiden schrijven aan de hand hiervan een onderzoeksverslag.

Blackboard

Nee.

Benodigde literatuur

N.t.b.

Contact

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

Zie ook:
http://lectoraatktp.nl/nl/ResearchLab

Inschrijven

NB: Dit vak staat NIET in Usis. Studenten zijn verplicht zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier dat kan worden gedownload via onderstaande link.

Aanmeldingsformulier

Deelname aan het gehele researchlab is een voorwaarde. De cursus is in het Engels.

Andere vakken van de Academie der Kunsten

Voor andere vakken op het gebied van muziek en beeldende kunst, zie s.v.p.:
Keuzevakken muziek en beeldende kunsten