Studiegids

nl en

Scriptieseminar (Islamstudies)

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Om een BA scriptie in de Islamstudies te schrijven moet de student de propedeuse en het tweede jaar heben afgerond. Eventuele uitzonderingen kunnen alleen worden gemaakt na overleg met de studiecoordinator.

Behalve de docent van het college treden andere docenten op als begeleider van de scriptie. De keuze van (een) begeleider(s) hangt af van het onderwerp van de scriptie en de afstudeerrichting van de student en dient te te worden goedgekeurd door de examencommissie.

Beschrijving

De BA scriptie is een zelfstandig te schrijven werkstuk op basis van een probleemgestuurd literatuur onderzoek en/of empirisch onderzoek.

Begeleiding is deels individueel en deels collectief, via het scriptieseminar.

De begeleidend docent die de student individueel begeleidt is inhoudelijk verantwoordelijk en geeft onder andere aanwijzingen over de literatuur om de student op weg te helpen, leest en becommentarieert verschillende versies van de verschillende hoofdstukken van de scriptie.

Het scriptieseminar BA is bedoeld om de studenten gezamenlijk te laten nadenken over de stappen die ze moeten zetten en om studenten te begeleiden in algemene kwesties en vaardigheden die nodig zijn bij het schrijven van de scriptie

Leerdoelen

  • Studenten verwerven inzicht in de deelaspecten van de BA-scriptie: praktische zaken (over begeleiding, beoordelingscriteria), onderwerp, methoden, schrijfproces, structuur, planning, vorm, verzorging etc.

  • Studenten verwerven vaardigheden in genoemde deelaspecten van de BA-scriptie

Rooster

http://www.hum.leidenuniv.nl/religiewetenschappen/roosters/

Onderwijsvorm

Werkcollege met opdrachten, discussies en presentaties

Studielast

Totale studielast is 140 uur voor het volgen en voorbereiden van het college (5 ec)
N.B. Voor het schrijven van de scriptie staat 10 EC

  • Volgen van college = 26 uur (2 uur per week)

  • het maken van opdrachten, lezen van literatuur over het proces van het schrijven van de scriptie en voorbereiden van discussie en presentatie = 114 uur (ongeveer 8 uur per week)

Toetsing

Nadere informatie volgt

Blackboard

Literatuur

  • Criteria BA Eindwerkstuk Religiewetenschappen

  • W. Oosterbaan, Een leesbare scriptie. Gids voor het schrijven van scripties, essays en papers. Amsterdam: Prometheus/NRC Handelsblad (2004 (2007). ISBN: 978 90 446 1047 5.

  • overige literatuur (tijdens de cursus, uitgedeeld of te downloaden via Blackboard)

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.
Aanmelden via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Nvt

Contact

Dr. E.M. (Elpine) de Boer

Opmerkingen

Deelname is verplicht voor alle studenten die hun scriptie voor augustus 2015 willen afronden.