Studiegids

nl en

World archaeology 1: From early farmers to complex societies in the Near East and Europe

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De collegereeks World archaeology geeft een chronologisch overzicht van de globale ontwikkeling van mens en maatschappij vanaf de eerste mensachtigen tot aan complexe samenlevingen.
Het boek The Human Past vormt de rode draad van het vak. Naar aanleiding van deze brede basis worden in de collegereeks accenten aangebracht vanuit het Leidse studieprogramma.

Leerdoelen

 • Kennis van het chronologisch en geografisch kader van de ontwikkeling van de eerste boeren naar de meer complexere samenlevingen en hun culturele manifestaties in het Nabije Oosten en Europa, zoals behandeld in de colleges en in het boek;

 • Globale kennis van en inzicht in technologische, sociale en culturele ontwikkelingen door de tijd heen per regio (in grafritueel, nederzettingen, economische ontwikkelingen, sociale organisatie);

 • Zelfstandig leren studeren door toepassing van de e-learning structuur.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege;

 • Werkcollege.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • 7 colleges (14 uur);

 • 7 case studies (presentaties met vragen en discussie);

 • 7 tutoraat bijeenkomsten;

 • ca. 200 pagina’s literatuur.

Toetsing

2 schriftelijke tentamens met Engelstalige meerkeuzevragen.
De toetsen mogen onderling worden gecompenseerd.

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

 • C. Scarre (ed.), The Human Past. World Prehistory & the Development of Human Societies. Thames & Hudson, 3rd edition (2013);

 • Enkele aanvullende artikelen.

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Aanmelden Contractonderwijs

Alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw. dr. J.A. Mol.

Opmerkingen

Aanwezigheid is verplicht bij de werkcolleges.