Studiegids

nl en

World archaeology 2: Archaeology of the Americas

Vak
2015-2016

Beschrijving

Deel 2 van de collegereeks World Archaeology behandelt de Amerika’s.
Aandacht wordt besteed aan thema’s als: de eerste mensen in de Amerika’s, ontwikkelingen rond de overgang Pleistoceen-Holoceen, ontwikkelingen richting domesticatie, sedentisme, stadstaten en urbanisering, groeiende complexiteit, en de komst van de Europeanen.

De verschillende docenten brengen in de colleges de grote lijnen van de verschillende thema’s over, grotendeels gerelateerd aan het tropische laagland van Zuid-Amerika, de Caraïbische eilanden, de Andes, Mexico en Centraal Amerika. Daarnaast behandelen zij onderzoek van de Faculteit Archeologie, dat bij de betreffende thema’s aansluit.

Leerdoelen

  • Kennis van het chronologisch en geografisch kader van de belangrijkste perioden en hun culturele manifestaties in de Noord- en Zuid-Amerika en de Caraïben, zoals behandeld in de colleges en in het boek;

  • Globale kennis van en inzicht in technologische, sociale en culturele ontwikkelingen door de tijd heen per regio (in grafritueel, nederzettingen, economische ontwikkelingen, sociale organisatie);

  • Zelfstandig leren studeren door toepassing van de e-learning structuur.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 7×2 uur hoorcollege;

  • 6 case studies (presentaties met vragen en discussie);

  • 7 tutoraatbijeenkomsten;

  • 200 pagina’s literatuur.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met Engelstalige meerkeuzevragen.

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

  • C. Scarre (ed.), The Human Past. World Prehistory and the Development of Human Societies. 3rd edition (2013);

  • Aanvullende artikelen.

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Aanmelden Contractonderwijs

Alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw. dr. J.A. Mol.

Opmerkingen

Aanwezigheid verplicht.