Studiegids

nl en

Theorie en geschiedenis van de archeologie

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit college behandelt zowel de geschiedenis van de archeologie als discipline, als de theoretische stromingen binnen het vakgebied. Deze twee onderwerpen zijn nauw met elkaar verbonden en zullen worden gerelateerd aan bredere wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Een begrip van de geschiedenis van het vakgebied en theorievorming binnen de archeologie zijn essentieel binnen de studie. Je kunt namelijk aan de hand van deze kennis de veranderende inzichten en argumentaties in archeologische studies begrijpen. Ook kun je op deze wijze archeologische studies plaatsen in een specifieke wetenschappelijke of maatschappelijke context.
In het college zullen deze aspecten thematisch worden besproken en geïllustreerd met concrete archeologische voorbeelden, waar mogelijk met lopend archeologisch onderzoek uit Leiden.

Leerdoelen

 • De geschiedenis van de vakbeoefening en de stadia daarin kunnen bespreken;

 • Archeologische studies kunnen plaatsen in de geschiedenis van de vakbeoefening;

 • De stadia in de geschiedenis van de vakbeoefening kunnen plaatsen in het kader van bredere wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen;

 • De belangrijkste archeologische theoretische stromingen kunnen definiëren;

 • Deze archeologische theoretische stromingen kunnen kenschetsen;

 • Een aantal kernthema’s van deze theoretische stromingen kunnen bespreken;

 • De belangrijkste kritieken op archeologische theoretische stromingen kunnen benoemen.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege;

 • Museumbezoek.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • 10×2 uur hoorcollege (2 ects);

 • 140 pagina’s literatuur (1 ects);

 • Essay van 2.000 woorden (2 ects).

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen (60% van het eindcijfer);

 • Essay van 2.000 woorden, +/- 10% (40% van het eindcijfer). De onderwerpen van deze essays worden tijdens de colleges gegeven.
  Zowel het tentamencijfer als het essaycijfer moet een voldoende zijn.

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

 • K. Greene & T. Moore, “Archaeology: An Introduction” (5th edition, 2010). London/New York: Routledge;

 • C. Renfrew & P. Bahn, Archaeology, Theories, Methods and Practices, London: Thames & Hudson (2012) (6th edition or 2008 5th edition);

 • C. Scarre, The Human Past: World Prehistory and the Development of Human Societies. London: Thames & Hudson (2013) (3rd edition), hoofdstuk 1;

 • Daarnaast wordt er tijdens de colleges nog extra literatuur uitgereikt.

Blackboard

Blackboard

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Aanmelden Contractonderwijs

Alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr. ir. M.J. Driessen.

Opmerkingen

Aanwezigheid verplicht.