Studiegids

nl en

Academische vaardigheden (Archeologie)

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit college worden algemene basisvaardigheden voor het doen van wetenschappelijk onderzoek aangeleerd: hoe start je een onderzoek en waar vind je de juiste literatuur? En hoe schrijf je dan vervolgens een gefundeerd betoog?
Tijdens college wordt aandacht geschonken aan het schriftelijk en mondeling rapporteren van onderzoek en het kritisch lezen van wetenschappelijke teksten door middel van korte oefeningen. In het werkcollege wordt gebruik gemaakt van het boek The Human Past.
Het vak wordt afgerond met een presentatie en werkstuk over een klein literatuuronderzoek.

Leerdoelen

 • Zelfstandig wetenschappelijke literatuur kunnen zoeken;

 • Een onderzoeksvraagstelling kunnen formuleren;

 • Onder begeleiding gebruik kunnen maken van digitale media en gedrukte bronnen om zo tot beantwoording van een onderzoeksvraagstelling te komen;

 • Onder begeleiding een werkstuk kunnen schrijven;

 • De meest gebruikte reviewtekens kennen;

 • Het werkstuk van een mede-student kritisch kunnen beoordelen;

 • Wetenschappelijke data kunnen presenteren;

 • De technische richtlijnen van de faculteit m.b.t. de vormgeving van werkstukken kennen, en deze kunnen toepassen.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege;

 • Werkcollege;

 • Practicum.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • 14×2 uur hoorcolleges (2 ects);

 • 14×2 uur werkcolleges (2 ects);

 • ca. 100 pagina’s literatuur (1 ects).

Toetsing

Het cijfer is opgebouwd uit het gemiddelde van de volgende onderdelen:

 • Opdrachten (inclusief discussie hierover tijdens de werkcolleges);

 • Presentatie;

 • Werkstuk.

Het werkstuk moet daarnaast voldoende zijn en voldoen aan de facultaire richtlijnen.

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

Wordt opgegeven tijdens college.

Blackboard

Blackboard

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw. dr. J.A. Mol.

Opmerkingen

Aanwezigheid verplicht.