Studiegids

nl en

Digitale meettechnieken

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Meet- en tekenpracticum behaald.

Beschrijving

Tijdens de cursus worden de studenten bekend gemaakt met verschillende digitale meetinstrumenten en methodieken (Total Station, GPS, fotogrammetrie en laseraltimetrie).
Allereerst wordt de meest geschikte methodiek bepaald tijdens het voorbereiden van meetwerkzaamheden. Meetgegevens worden met verschillende methoden ingewonnen en digitaal uitgewerkt.
In groepsverband wordt vervolgens een zelfstandige opdracht uitgevoerd waarin de opgedane kennis in de praktijk wordt gebracht. De studenten houden een logboek van hun werkzaamheden bij en de uitgewerkte gegevens worden digitaal gevisualiseerd.

Leerdoelen

Na afronding van de cursus is de student in staat om

  • zelfstandig een meetopdracht voor te bereiden, uit te voeren en visueel weer te geven;

  • op juiste wijze (conform de eisen van de KNA) de meetgegevens te verwerken en aan te leveren;

  • in een groep samen te werken om een opdracht uit te voeren.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuse rooster.

Onderwijsvorm

Practicum in groepen, met aanwezigheidsplicht.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 38 uur practicum (1,5 ects);

  • 38 uur opdrachten, inclusief literatuur en instructie (1,5 ects).

Toetsing

Kort groepsrapport met beschrijving van methodiek, werkzaamheden en resultaten, met als bijlagen:

  • Logboek;

  • Visuele representatie van de metingen in de vorm van een figuur, die bruikbaar is voor een archeologisch rapport;

  • Digitale data conform de gestelde eisen (KNA).

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

Beschikbare handleidingen en relevante bronnen.

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Aanmelden ‘Contractonderwijs’

Alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dhr. ing. E.G.C. Dullaart.