Studiegids

nl en

Cultuur en globalisering

Vak
2015-2016

Toegangseisen

 • Alleen degenen die “Cultuur en vergelijking” hebben gevolgd, hebben toegang tot dit vak.

 • Deze cursus maakt deel uit van de Propedeuse CA-OS, Minor CA-OS en de Pre-master CA-OS. Studenten ingeschreven voor de bachelor, minor of pre-master CA-OS hebben zonder meer toegang tot dit vak.

 • Geïnteresseerden die dit vak als contractstudent willen volgen, dienen zich aan te melden volgens de procedure uiteengezet op deze pagina van de instituutswebsite: Afzonderlijke cursussen volgen bij CA-OS

Beschrijving

Dit is het vervolg op “Cultuur en vergelijking”. Alleen degenen die het vak “Cultuur en vergelijking” hebben gevolgd, hebben toegang tot dit vak.

Leerdoelen

 • Kennis van de voornaamste benaderingen van cultuur in de geschiedenis van de antropologie;

 • Kritisch inzicht in de redenen waarom oudere opvattingen van cultuur, die nog steeds in het alledaagse spraakgebruik opgang doen, niet valide zijn;

 • Basis-inzicht in de fundamenten van een historiserende wetenschapstheorie voor sociale wetenschappen;

 • Vaardigheid in het aan elkaar relateren van argumenten uit verschillende wetenschappelijke bronnen;

 • Kennismaking met de groepsmatige discussie en verwerking van de geleerde stof.

Rooster

Rooster

Onderwijsvormen

 • hoorcollege 28 uur =42 sbu

 • werkgroep 6 uur = 12 sbu

 • literatuur 516 blz. = 86 sbu
  Totaal: 140 sbu (5 ECTS)

Toetsing

 • Schriftelijke deeltentamens (open boek tentamens met meerkeuze vraagstukken en één open vraag).

 • Verplichte deelname aan werkgroepbijeenkomsten.
  In totaal wordt er 5 uur besteedt aan toetsing: een toets, een tentamen, en een inzagemoment.
  De toets telt voor 40 %, het tentamen voor 60 % van het eindcijfer. Alleen het eindcijfer wordt in Usis geregistreerd en kan worden herkanst indien onvoldoende.

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Aanmelden in uSis

 • Alle studenten moeten zich inschrijven voor de hoorcolleges én de tentamens (zie boven), maar niet voor werkgroepen.

 • Indeling in werkgroepen blijft hetzelfde als in het eerste blok (bij Cultuur en vergelijking en OOSP).

Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt in deze cursus voor het beschikbaar maken van programma- en andere informatie, en het doorgeven van resultaten van toetsing.
Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Studiemateriaal

Literatuur voor Cultuur en vergelijking en Cultuur en globalisering:

 • Artikelen uit electronische tijdschriften

 • James L. Watson Golden Arches East: McDonalds in East Asia, second edition. 2006. Chicagoe: Stanford University Press. (te bestellen bij studievereniging Itiwana) Barnard, Alan, & Jonathan Spencer (eds., 2010) Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology, 2nd edition. London/New York: Routledge. (te bestellen bij studievereniging Itiwana)

Contact

Secretariaat CA-OS: 071 – 527 3451