Studiegids

nl en

Ongelijkheid en ontwikkeling in sociologisch perspectief

Vak
2015-2016

Toegangseisen

 • Deze cursus maakt deel uit van de Propedeuse CA-OS, Minor CA-OS en de Pre-master CA-OS. Studenten ingeschreven voor de bachelor, minor of pre-master CA-OS hebben zonder meer toegang tot dit vak.

 • Geïnteresseerden die dit vak als contractstudent willen volgen, dienen zich aan te melden volgens de procedure uiteengezet op deze pagina van de instituutswebsite: Afzonderlijke cursussen volgen bij CA-OS

Beschrijving

Deze cursus biedt een korte inleiding op de discipline sociologie met aandacht voor basistheorieën en concepten, en de historische context waaruit deze zijn voortgekomen. De begrippen “ontwikkeling” en “ongelijkheid” staan hierbij centaal, zowel als ideeen die
historisch en geografisch verschillend worden uitgelegd als ook als aspecten van samenlevingen die op verschillende manieren gemeten kunnen worden. Daarnaast besteden we aandacht aan de diverse actoren die in het ontwikkelingsveld een rol spelen en aan kernthema’s in de ontwikkelingsproblematiek zoals gender, gezondheid, conflicten over hulpbronnen, en duurzaamheid.

Leerdoelen

Een succesvolle afronding van dit college houdt in dat je:

 • basisbegrippen van de sociologie en ontwikkelinssociologie kunt definiëren, uitleggen, en toepassen in nieuwe contexten

 • de theoretische inzichten van grondleggers van de sociologie en ontwikkelinssociologie kunt uitleggen en herkennen in concrete voorbeelden van ontwikkelingsbeleid

 • contrasterende visies op ontwikkelingsproblematiek kunt onderscheiden, benoemen, en herkennen in nieuwe concrete voorbeelden

Rooster

Rooster

Onderwijsvormen

 • Hoorcolleges (30 uur = 45 sbu)

 • Werkgroepen (8 uur = 16 sbu)

 • Literatuur (438 blz. = 73 sbu)

 • Essay (450 woorden = 6 sbu)
  Totaal: 140 sbu (5 ECTS)

Toetsing

 • Tussentijdse toets: 20% eindcijfer

 • Essay: 20% eindcijfer (cijfer moet minimaal een 5,5 zijn om het vak te halen)

 • Eindtentamen: 60% eindcijfer (cijfer voor eindtentamen moet minimaal een 5,5 zijn om het vak te halen).

Alleen het eindcijfer wordt in Usis geregistreerd en kan worden herkanst indien onvoldoende.

Vier verplichte werkgroepen vormen een integraal onderdeel van de cursus. Het missen van meer dan 1 werkgroep—om welke reden dan ook—leidt automatisch tot uitsluiting van het tentamen (en daarmee van de cursus), tenzij er vooraf met de examencommissie andere, schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Als je in geval van ziekte of andere noodsituaties een (1) werkgroep mist, moet deze absentie gecompenseerd worden met een vervangende opdracht. Let op: het niet schriftelijk voorbereiden van een werkgroepopdracht leidt tot uitsluiting van de betreffende werkgroep.

NB: In totaal worden er 6 contacturen gewijd aan classicale toetsing: een toets, een tentamen, en twee inzagemomenten. (Essay wordt tijdens zelfstudie geschreven.)

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Aanmelden in uSis

 • Eerstejaarsstudenten CA-OS: inschrijving voor hoorcolleges en werkgroepen is NIET nodig, inschrijving voor alle tentamens en de herkansing is WEL verplicht (zie boven).

 • Tweedejaarsstudenten CA-OS, Minor studenten, Contractstudenten en Pre-master studenten moeten zich wél inschrijven voor de hoorcolleges én de tentamens (zie boven), maar niet voor de werkgroepen.

Indeling in werkgroepen voor alle studenten wordt door de onderwijscoördinator gedaan en via Blackboard bekendgemaakt.

Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt in deze cursus voor het beschikbaar maken van programma- en andere informatie, en het doorgeven van resultaten van toetsing.
Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Studiemateriaal

 • H. de Jager, A. Mok, en P. Berkers, 2014, Grondbeginselen der Sociologie, 14de druk. Groningen, Wolters Noordhoff

 • Willis, K. (2011). Theories And Practices Of Development. London and New York: Routledge

Beide boeken zijn te bestellen bij studievereniging Itiwana.

Contact

Dr. Henrike Florusbosch: 071-527 3756 , kamer 3A45 (Pieter de la Courtgebouw)
Spreekuur op maandagen, 13-15 uur.