Studiegids

nl en

Politieke antropologie: een analyse van (on)macht

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Deze cursus maakt deel uit van de Bachelor, de Minor en de Pre-master CA-OS. Alleen studenten ingeschreven voor deze opleidingen hebben toegang tot dit vak.
Zie ook het kopje “Inschrijving” onderaan.

Beschrijving en leerdoelen van de cursus

Deze cursus heeft als doel het in praktijk brengen van antropologische kennis om de machtsverhoudingen achter de dagelijkse politiek (lokaal, nationaal, regionaal en globaal) te leren identificeren en analyseren. De cursus is gestructureerd rond actuele vraagstukken die centraal staan in de huidige samenleving. We zullen kritisch leren omgaan met academische teksten door die toe te passen op onderwerpen zoals ontwikkeling, democratie, grenzen, de natiestaat, globalisering en kolonialisme. Door heel de cursus heen worden de vragen gesteld: Wat is macht? Hoe en waar wordt macht gecentraliseerd? Hoe wordt macht uitgeoefend? Ten voordele van wie en ten koste van wie? En hoe verzetten mensen zich hiertegen en waarom? We gaan samen analyseren hoe antropologie van belang is om de politiek te analyseren met als doel het zelfstandig leren denken over politieke kwesties vanuit antropologisch en sociologisch perspectief.

Het grootste deel van een bijeenkomst is gewijd aan de thematiek die in dat college ter discussie staat. Het college geeft daarbij de keywords die elke student bij het bespreken van die thematiek voor ogen moet hebben om de literatuur te begrijpen. Zonder die kennis van sleutelbegrippen en de manier waarop zij worden toegepast is het niet mogelijk het tentamen met goed gevolg af te leggen.

Enkele weken is er ook een oefening op basis van een kleine opdracht die de studenten zullen voorbereiden. De opdrachten bestaan uit een vraag die wij tijdens het hoorcollege zullen bespreken aan de hand van concrete voorbeelden en de wekelijkse literatuur.

De cursus wordt afgesloten met een take-home tentamen waarin de kennis van de literatuur, van de relatie tussen etnografische voorbeelden en de theorie, en van de bespreking daarvan tijdens het college, zullen worden getoetst. Aanwezigheid tijdens het college is derhalve noodzakelijk om het tentamen met goed gevolg te kunnen afleggen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Totaal 5 ECTS = 140 sbu (studiebelastinguren)

  • Hoorcolleges 8 × 2 uur (24 sbu)

  • Literatuur 696 blz. (116 sbu)

Toetsing

Het cijfer wordt bepaald door een paper van 2000 woorden welke herkanst kan worden.

Inschrijving

  • Alle deelnemers dienen zich voor de collegereeks van dit vak in te schrjiven via Usis. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

  • Inschrijving voor het tentamen (T) is niet nodig omdat dit vak geen classicale tentamen heeft.

  • Naast de inschrijving in Usis is ook inschrijving op Blackboard nodig.

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt om informatie over de indeling van de colleges en literatuur bekend te maken. Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Literatuur

Boek

  • Joan Vincent, The Anthropology of Politics. A Reader in Ethnography, Theory, and Critique (Blackwell, 2002) (te bestellen bij studievereniging Itiwana)

Aanvullende teksten (verkrijgbaar in de bibliotheek of op blackboard)

Additionele literatuur zal via Blackboard bekend worden gemaakt.

Contact

Dhr. Paul Mepschen, MSc