Studiegids

nl en

Duurzaamheid

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Deze cursus maakt deel uit van de Bachelor, de Minor en de Pre-master CA-OS. Alleen studenten ingeschreven voor deze opleidingen hebben toegang tot dit vak.
Zie ook het kopje “Inschrijving” onderaan.

Beschrijving

Deze cursus is een inleiding in de antropologie van milieu en natuurbescherming. Het besteedt met name aandacht aan de historische ontwikkeling van de discipline en vraagt zich af hoe de discipline een bijdrage kan leveren aan de analyse en aanpak van hedendaagse milieuproblemen. De volgende onderwerpen zullen in de cursus aan bod komen: de opkomst van het natuurbeschermingsdenken, modellering van en toekomstvisies op milieuproblematiek, natuurbeschermingsbeleid en certificering, culturele identiteit in relatie tot natuurbeschermingsvraagstukken, de wisselwerking tussen de theorie over en praktijk van natuurbescherming, het wapenen tegen en herstellen van natuurrampen, de kritische invalshoek vanuit de politieke ecologie.

Leerdoelen

 • Verwerven van theoretische kennis in de antropologie van milieu en natuurbescherming

 • Bekwamen in de analyse van milieuproblematiek met gebruik van antropologische theorie en methoden

 • Oefening in basale academische vaardigheden

Rooster

Zie: Rooster
Daarnaast is er een verplichte excursie op dinsdag 19 april 2016.

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Tentamen: alleen studenten die aan de aanwezigheidsverplichting hebben voldaan en de opdrachten hebben ingeleverd hebben toegang tot het tentamen en de herkansing.

Inschrijving

 • Inschrijving geschiedt via Usis voor de collegereeks én voor het tentamen (en evt. herkansing). Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

 • Naast de inschrijving in Usis is ook inschrijving op Blackboard nodig.

Onderwijsvormen

Totaal 10 ECT = 280 studiebelastingsuren (sbu)

 • Hoorcolleges: 39 sbu (13 colleges)

 • Werkgroepen: 26 sbu (13 werkgroepen)

 • Excursie: 15 sbu (deelname en voorbereiding) – op dinsdag 19 april 2016

 • Literatuur: 150 sbu (+/- 900 pp.)

 • Opdrachten: 14 sbu (7 opdrachten, geen schrijfwerk)

 • Presentatie: 30 sbu

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen: 70% van het eindcijfer. Dit cijfer kan worden herkanst indien onvoldoende.

 • Presentatie: 30% van het eindcijfer. Dit deelcijfer kan niet worden herkanst.

 • Verplichte aanwezigheid: de excursie op 19 april en minimaal 11 van de 13 colleges moeten worden bijgewoond om toegang te krijgen tot het tentamen.

Alleen het eindcijfer wordt in Usis geregistreerd en kan worden herkanst indien onvoldoende.

Toelichting:

 • Excursie: 19 april 2016. Aanwezigheid is verplicht.

 • Opdrachten: elke week wordt studenten een opdracht meegegeven die het begrip van de opgegeven literatuur toetst.

 • Presentatie: een korte presentatie (10 min.) over een hoofdstuk naar keuze uit de bundel van Dove & Carpenter (2008). De presentatie moet de volgende elementen bevatten: het argument van het hoofdstuk, een kritische vraag, de relevantie voor hedendaagse milieu- en natuurbeschermingsvraagstukken.

 • Tentamen: alleen studenten die aan de aanwezigheidsverplichting hebben voldaan, hebben toegang tot het tentamen en de herkansing.

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt om het gedetailleerd cursusprogramma en de opdrachten bekend te maken. Studenten kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Literatuur

 • Büscher, B. (2013). Transforming the Frontier: Peace Parks and the Politics of Neoliberal Conservation in Southern Africa. Durham: Duke University Press. (312 pp.) LET OP: LEVERTIJD IN ONLINE BOEKWINKELS IS 6-8 WEKEN

 • Dove, M.R. & Carpenter, C. (eds.) (2008). Environmental Anthropology: a Historical Reader. London: Wiley-Blackwell. (480 pp.)

 • Diverse artikelen (zie blackboard)

Contact

Mw. Marloes van den Akker, MA