Studiegids

nl en

Psychometrie

Vak
2015-2016

IBP students, see Psychometrics IBP

Toegangseisen

Kennis van de stof van de Methodologie- en Statistiekcursussen uit het eerste jaar, waarbij men voor minimaal één van de cursussen geslaagd moet zijn (anders kan men zich niet voor de cursus en voor het tentamen inschrijven).

Beschrijving

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • Inleiding psychometrie;

 • Schaling en normering;

 • Betrouwbaarheid;

 • Validiteit, factorstructuur en itemanalyse;

 • Itemresponstheorie;

 • Classificatie en predictieve discriminantanalyse;

 • Constructie en herziening van tests en vragenlijsten; en

 • Rapportage van psychometrisch onderzoek.

Leerdoelen

 • Het verkrijgen van kennis en inzicht in de kernbegrippen en grondprincipes van de klassieke en moderne testtheorie. Inzicht verkrijgen in psychometrische aspecten van toetsen en vragenlijsten, met name de betrouwbaarheid en de validiteit. Kennis opdoen van theorie en gebruik van tests in onder andere de onderwijs- en selectiepsychologie.

 • Leren welke methoden en technieken nodig zijn om psychometrische aspecten van een test of vragenlijst te onderzoeken.

 • Het verwerven van vaardigheid in het omgaan met statistische software voor klassieke en moderne testanalyse, factoranalyse en discriminantanalyse.

Rooster

Voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepen en tentamens kijk je in je studieprogramma.
Roosters Psychologie

Inschrijven

Cursus

Studenten moeten zich inschrijven voor hoorcolleges en werkgroepen.

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.
Aan- en afmelding tentamens

Onderwijsvorm

8 hoorcolleges van 2 uur aan het begin van de week 8 verplichte computerpractica van 1 uur en 8 verplichte werkgroepen van 2 uur op verschillende dagen later in de week.

In de hoorcolleges worden de belangrijkste begrippen van de stof van die week behandeld; de hoorcollegesheets maken onderdeel uit van de stof; studenten bereiden zich voor door het bestuderen van de betreffende onderdelen uit studieboek en werkboek; de hoorcolleges zijn voornamelijk gericht op leerdoelen A en B.

Tijdens de computerpractica oefenen studenten met psychometrische data-analyse in de vorm van opdrachten uit het werkboek; vergelijkbare opdrachten maken onderdeel uit van de Practical Skills Test; studenten nemen een usb-stick mee naar het practicum (zoals gebruikelijk tijdens de M&S cursussen uit het eerste jaar); de practica dragen vooral bij aan leerdoel C.

Studenten bereiden zich voor op de werkgroepen door een aantal opdrachten uit het werkboek te maken en in te leveren voorafgaande aan de werkgroep; deze opdrachten worden tijdens de werkgroep besproken; tijdens de werkgroepen worden er ook nieuwe opdrachten gemaaakt; studenten geven ook minimaal één presentatie over de uitkomsten van het practicum tijdens de werkgroepen; de werkgroepen dragen bij aan alle leerdoelen.

Toetsing

Het eindcijfer wordt bepaald door de resultaten van het multiple-choice tentamen (60%) en van de Practical Skills Test (40%, alleen geldig bij voldoende actieve deelname aan de verplichte practica en werkgroepen).

Regeling cijferberekening

De Faculteit der Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude.

Literatuur

 • Furr, R.M. & Bacharach, V.R. (2014). Psychometrics: An introduction. Second Edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. ISBN 9781452256801.

 • Workbook Psychometrics (aanvullende teksten en opdrachten). Je kunt het werkboek bestellen via Readeronline.

 • Zie ook Blackboard voor additionele teksten.

Contact information

Dr. Claire Stevenson
cstevenson@fsw.leidenuniv.nl

Dr. Kees van Putten
putten@fsw.leidenuniv.nl