Studiegids

nl en

Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie

Vak
2015-2016

IBP students, see Personality, Clinical Health Psychology

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Deze cursus biedt een inleiding op de klinische en gezondheidspsychologie en de hierbij relevante persoonlijkheidspsychologie.
De klinische psychologie omvat de kenmerken, oorzaken en therapie van psychopathologie. De gezondheidspsychologie richt zich op gezondheidsbevordering en de psychologische kenmerken, oorzaken en therapie van lichamelijke klachten en ziektes.

Leerdoelen

  • Introductie psychopathologie: kennis van diagnostiek, etiologie en behandeling van de belangrijkste vormen van psychopathologie.

  • Introductie gezondheidspsychologie: kennis van psychologische diagnostiek, etiologie en behandeling van lichamelijke aandoeningen en bevordering van gezondheidsgedrag.

  • Kennis van de persoonlijkheidstheorieën die het meest van belang zijn voor begrip van psychopathologie en gezondheidsproblemen.

  • Studenten verkrijgen kennis over en doen ervaring op met het opstellen en uitvoeren van gedragsveranderingsprogramma’s en met het geven van een wetenschappelijke presentatie.

Rooster

Voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepen en tentamens kijk je in je studieprogramma.
Roosters Psychologie

Inschrijven

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursus, maar moeten zich wel zelf aanmelden voor het tentamen.

Andere studenten moeten zich niet alleen zelf inschrijven voor het tentamen, maar ook voor alle hoorcolleges en werkgroepen. Inschrijving bachelorvakken

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.

Raadpleeg de propedeusehandleiding bij de info voor eerstejaarsstudenten Psychologie

Aan- en afmelding tentamens

Onderwijsvorm

8 hoorcolleges en 8 werkgroepen. Aanwezigheid bij en actieve participatie in werkgroepen is verplicht. Collegestof maakt deel uit van de tentamenstof. Participatie in werkgroepen wordt beoordeeld en in het cijfer meegewogen.

Toetsing

De colleges worden afgesloten met een tentamen, dat bestaat uit circa 90 twee-keuzevragen (70% van het eindcijfer). De werkgroepen worden afgesloten met een paper (30% van het eindcijfer).
Regeling cijferberekening

De Faculteit der Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude .

Literatuur

In deze cursus wordt een Custom Edition Book gebruikt, dat samengesteld is uit hoofdstukken van drie verschillende boeken. De titel van dit samengestelde boek is:
Introduction to Personality, Clinical and Health Psychology Custom Edition Leiden University. Het ISBN van de VIERDE editie is nog niet bekend.

Voor de werkgroepen wordt daarnaast dit boek voorgeschreven:
K. Pryor. Don’t shoot the dog: The New Art of Teaching and Training [Paperback] Ringpress Books; 3rd edition (2006). ISBN-13: 978-1860542381
Artikelen en syllabus, beschikbaar via Blackboard

Contact