Studiegids

nl en

Cultuur ontcijferd: statistiek in praktijk

Vak
2015-2016

Toegangseisen

 • Deze cursus maakt deel uit van de propedeuse Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS). Alleen studenten ingeschreven voor deze opleiding kunnen deelnemen aan dit vak.

 • Geïnteresseerden die dit vak als contractstudent willen volgen, dienen zich aan te melden volgens de procedure uiteengezet op deze pagina van de instituutswebsite: Afzonderlijke cursussen volgen bij CA-OS
  Echter het is niet aan te raden om dit vak te volgen als contractonderwijs voordat er minstens een inleidend sociaalwetenschappelijk vak daarvoor is gedaan.

Beschrijving

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
Inleiding tot de beschrijvende statistiek. Data-matrix, variabelen en meetniveau; univariate analyses; weergeven van verdelingen met grafieken. Inleiding bivariate analyse en relaties; samenhang tussen twee variabelen. Inleiding steekproef en populatie; gegevens verzamelen; typen steekproef. Inleiding kansrekening; kansmodellen; uitkomstenruimte; kansregels. Discrete stochastische variabelen; verwachte waarde en variantie; kansdichtheidsfunctie, distributiefunctie. Steekproefverdelingen voor aantallen en proporties; binomiale kansverdelingen; normale kansverdelingen; standaardnormale kansverdeling. Toetsing van hypotheses; significantieniveau, kritiek gebied, alfa en beta fouten. Toetsen voor associatie tussen twee variabelen. Deze onderwerpen worden tijdens de verplichte SPSS-practica verder toegepast op data uit de antropologie en ontwikkelingssociologie.

Leerdoelen:

 • Univariate statistiek. Kennis van, met SPSS kunnen bepalen, en interpreteren van: geschikte univariate statistische maten, zoals gemiddelde en mediaan, op basis van onderzoeksvraag en meetniveau variabelen.

 • Bivariate statistiek. Kunnen kiezen, met SPSS toepassen en kunnen interpreteren van resultaten, van: geschikte bivariate statistische maat voor samenhang of het vergelijken van gemiddelden, op basis van onderzoeksvraag, meetniveau variabelen en mogelijke aannames (parametrisch of non-parametrisch)

Rooster

Rooster
De practica vinden plaats elke woensdag van 13-15 uur, van 6 april t/m 1 juni (m.u.v. 27 april en 18 mei), in vier pc-zalen: 1A26, 1A28, 1A30 en 1A46. De indeling in practicum-groepen zal tijdens het eerste college door de docent worden gemaakt.

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Aanmelden in uSis

Alle deelnemers moeten zich inschrijven voor de hoorcolleges én alle tentamens, maar niet voor de practica. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Indeling in practicum-groepen wordt door de onderwijscoördinator gedaan en via Blackboard bekendgemaakt.

Onderwijsvormen

 • hoorcollege 14 × 3 uur = 42 uur = 63 sbu

 • practicum: 7 × 2 uur = 14 uur = 14 sbu (verplicht)

 • literatuur ca. 378 blz = 63 sbu
  Totaal: 140 sbu (5 ECTS)

Toetsing

 • Schriftelijke deeltentamens (open boek tentamens met meerkeuze vraagstukken en open vragen) over collegestof en opgaven. De tentamens samen tellen voor 75% van het eindcijfer.

 • Deelname aan de verplichte practica. Aanwezigheid wordt gecontroleerd.

 • Een schriftelijk werkstuk dat tijdens de practica kan worden gemaakt; telt voor 25% van het eindcijfer.

Nota bene: voor het tentamen en het werkstuk moet allebei een voldoende worden behaald.

Alleen het eindcijfer wordt in Usis geregistreerd en kan worden herkanst indien onvoldoende.

Blackboard

Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Literatuur

 • Boek: Field, Andy (2013). Discovering Statistics using SPSS. Vierde editie.

 • Collegesheets (worden via BlackBoard ter beschikking gesteld).

 • De literatuur bij de cursus M&T1: Onderzoeksvaardigheden wordt bekend verondersteld.

Contact

Dr.Igor Boog