Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Wetenschappelijk schrijven en academische (re) presentatie

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Deze cursus is deel 1 van een trilogie cursussen Academische vaardigheden die deel uitmaakt van de propedeuse Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS). Alleen studenten ingeschreven voor deze opleiding kunnen deelnemen aan dit vak.

Beschrijving / Leerdoelen

 • Een eerste inleiding en reflectie op een aantal verschillende academische presentatietechnieken

 • Een eerste aanzet naar een kritische kijk op bronnen als representaties

 • Een bewustwording van plagiaat- en fraudeproblematiek in de hedendaagse wetenschap

 • Het leren analyseren en beschrijven van diverse wetenschappelijke formats, zoals artikelen, recensies, bundels en monografieën

 • Het leren van vaardigheden op het gebied van zoeken naar literatuur en het selecteren van literatuur in een academische bibliotheek

Rooster

Rooster

Studenten blijven in principe in dezelfde werkgroep als bij “Cultuur en vergelijking” en “Ongelijkheid en ontwikkeling”.

Onderwijsvormen

Deze berekening is van toepassing voor de drie cursussen Academische vaardigheden tesamen: 3 × 5 ECTS = 15 ECTS = 420 studiebelastinguren (sbu)

 • hoorcolleges (inclusief enkele testen) 7 × 3 uur = 31,5 sbu

 • werkgroepen 7 × 2 = 28 sbu

 • bibliotheekpracticum 1 × 2 uur = 2 sbu

 • schriftelijke opdrachten 4.500 woorden = 60 sbu

 • extra literatuur 120 pag. = 20 sbu

Toetsing

 • wekelijkse schrijfopdrachten met verplichte herkansing van onvoldoende binnen drie weken

 • testen bij practica

 • aanwezigheid colleges, practica en testen

 • verplichte aanwezigheid bibliotheekptacticum

 • bibliotheekpracticum-toets

LET OP: Aanwezigheid bij hoorcolleges, werkgroepen, practica en excursie is verplicht !

Blackboard

Wekelijkse opdrachten staan in een syllabus die aan het begin van de cursus wordt uitgereikt. Eventuele wijzigingen hierop zullen op Blackboard worden vermeld. Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Studiemateriaal

(voor de drie cursussen Academische vaardigheden tesamen)

 • Ashforth, A. (2000) Madumo, a Man Bewitched Chicago/London, the University of Chicago Press.

 • Goffman, E. (1990) The Presentation of Self in Everyday Life Penguin Books Ltd. (andere uitgave mag ook).

 • Goosen, M & F. Schoordijk (2014) Basisvaardigheden academisch schrijven Bussum, Uitgeverij Coutinho.

 • Harrison, F. TITEL WORDT NOG BEKEND GEMAAKT.

 • Jong, J. de (2011) Handboek academisch schrijven (Den Haag, Coutinho).

 • Nelson, D. (1999) ‘Perpetual Creation and Decomposition: Bodies, Gender, and Desire in the Assumption/s of a Guatemalan Discourse of Mestizaje’ Journal of Latin American Anthropology: 74-111 (onder voorbehoud).

 • Tsing, A.L. (1993) In the Realm of the Diamond Queen: Marginality in an Out-of-the-Way Place. Princeton NJ, Princeton University Press.

 • Enkele teksten te downloaden via Blackboard, ter ondersteuning van werkgroepen en schriftelijke opdrachten.

N.B. De bijdragen van Harrison en Nelson zijn raadpleegbaar in de bibliotheek van FSW.

Inschrijving

Alle studenten schrijven zich in uSis in voor het collegereeks. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Inschrijving voor het tentamen, de werkgroepen en de practica is niet nodig.
Inschrijving op Blackboard is wel nodig.

Contact

Tutoraatcoördinator Dr. Jan Jansen jansenj@fsw.leidenuniv.nl
tel. 071-5273996