Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Het academisch debat

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Deze cursus is deel 3 van een trilogie 5 EC cursussen Academische Vaardigheden die deel uitmaakt van de propedeuse Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS). Alleen studenten ingeschreven voor deze opleiding kunnen deelnemen aan dit vak.

TOEGANGSEIS: ‘Wetenschappelijk schrijven en academische (re) presentatie’ en ‘Onderzoekspraktijk’ beide serieus gevolgd hebben.

Beschrijving/leerdoelen

 • Het toepassen van kennis uit eerdere cursussen binnen een individueel te schrijven theoretisch kader met daarin een uitgewerkte onderzoeksvraag voor een concreet uitvoerbaar onderzoek

 • Het leren zich positioneren in een academisch debat

 • Het leren zoeken, gebruiken en kritisch selecteren van literatuur

 • Het aanscherpen van vaardigheden ten aanzien van correct verwijzen en het bespreken van het belang hiervan

 • Het leren werken met een systeem van ‘peer review’, met de werkgroep als ‘onderzoeksconsortium’.

Rooster

Rooster

Indeling van studenten in 5 groepen blijft dezelfde als voor Onderzoekspraktijk en via op Blackboard bekend gemaakt.

Onderwijsvormen

 • hoorcolleges 4 × 3 uur = 18 sbu

 • werkgroepen 4 × 2 uur = 16 sbu

 • schriftelijke opdrachten 4.500 woorden = 60 sbu

 • voorlichtingsbijeenkomst over Veldwerk NL (practicum) = 3 uur

 • extra literatuur 270 pag. = 45 sbu

Toetsing

Wekelijkse schrijfopdrachten en een grote eindopdracht waarin ondermeer de eerdere opdrachten verbeterd terugkomen

LET OP: Aanwezigheid bij hoorcolleges en werkgroepen is verplicht!

Blackboard

Wekelijkse opdrachten staan in een syllabus die aan het begin van de cursus wordt uitgereikt. Eventuele wijzigingen hierop zullen op Blackboard worden vermeld.

Studiemateriaal

(voor de drie cursussen Academische vaardigheden tesamen)

 • Ashforth, A. (2000) Madumo, a Man Bewitched. Chicago/London, The University of Chicago Press.

 • Goffman, E. (1990) The Presentation of Self in Everyday Life. Penguin Books Ltd. (andere uitgave mag ook).

 • Goosen, M & F. Schoordijk (2014) Basisvaardigheden academisch schrijven Bussum, Uitgeverij Coutinho

 • Harrison, F.V . TITEL WORDT NOG BEKEND GEMAAKT.

 • Jong, J. de (2011) Handboek academisch schrijven. Den Haag, Coutinho.

 • Nelson, D.M. (1999) ‘Perpetual Creation and Decomposition: Bodies, Gender, and Desire in the Assumption/s of a Guatemalan Discourse of Mestizaje’ Journal of Latin American Anthropology: 74-111 (onder voorbehoud).

 • Tsing, A.L. (1993) In the Realm of the Diamond Queen: Marginality in an Out-of-the-Way Place. Princeton NJ, Princeton University Press.

 • Enkele teksten te downloaden via Blackboard, ter ondersteuning van werkgroepen en schriftelijke opdrachten.

Inschrijving

Alle studenten schrijven zich in uSis in voor het collegereeks. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Inschrijving voor het tentamen, de werkgroepen en de practica is niet nodig.
Inschrijving op Blackboard is wel nodig.

Contact

Coördinator Dr. Jan Jansen jansenj@fsw.leidenuniv.nl
tel. 071-5273996