Studiegids

nl en

Tutoraat tweede jaar BA CA-OS

Vak
2015-2016

Beschrijving

Zie voor de volledige beschrijving van het bachelortutoraat het tabblad Arbeidsmarktoriëntatie .

De volgende vragen en onderwerpen staan in het tweede jaar centraal:

 • Aandacht voor keuzevakken: Welke kant wil ik op met deze studie?

 • Voorlichting over stages: Hoe en waar wil ik werkervaring opdoen?

 • Voorlichting over studeren in het buitenland: Wil ik in het buitenland studeren? Waar? En waarom?

 • Aandacht voor CV-opbouw: Hoe werk ik aan een goede CV? Welke ervaringen worden interessant gevonden door werkgevers? (loopbaanoriëntatie)

 • Portfolio-opdracht: wat heb ik geleerd en wat kan ik ermee?

Vervlechting met cursussen

Naast plenaire bijeenkomsten bestaan er binnen de cursussen duidelijke links met de arbeidsmarkt. Hieronder een overzicht per vak:

Het onderzoekslab als geheel (bestaande uit 3 delen) vormt de meest concrete praktijkervaring in het doorlopen van een antropologisch onderzoekstraject uit de bachelor. De combinatie van vaardigheden bereidt studenten voor op een breed scala aan onderzoeksfuncties op wetenschappelijk maar ook op meer toegepast gebied.

Onderzoeksvoorbereiding:

 • Praktijkoefening in het opzetten van een eigen onderzoek.

Veldwerk NL:

 • Praktijkoefening in het uitvoeren van een eigen onderzoek en het schrijven van een rapport.

Multivariate analyse: van data naar verslag:

 • Praktijkoefening in het analyseren van onderzoeksdata waarbij meerdere technieken worden gebruikt (o.a. MCA, CATPCA en factoranalyse).

Regiovakken en themavakken:

 • Gastsprekers vormen binnen de keuzeonderdelen van het tweede jaar de voornaamste connectie met het werkveld.

Rooster:

Rooster

 • Oktober 2015, ‘s avonds: Bijeenkomst Studeren in het buitenland voor alle FSW studenten, door Gaye Eksen van het International Office en de buitenland coördinatoren van de 4 FSW instituten (voor CA-OS is dit Nina Osterhaus-Simic).

 • Oktober 2015: Keuzevakkenmiddag met info over mogelijkheden in het 3e jaar

 • 2 december 2015: Sollicitatiemiddag: aandacht voor: sollicitatiebrieven, profilering, CV, LinkedIn, netwerken en sollicitatiegesprekken

 • September 2015 – juni 2016: Praktische oefeningen binnen het Onderzoekslab

 • Maart – juni 2016: Contact met de arbeidsmarkt via gastsprekers e.d. binnen regio en themavakken

 • Maart 2016: FLO (Facultaire Loopbaan Oriëntatie dag

 • April: Antropologen Carrièredag (verdere info volgt via Blackboard en de website van CA-OS)

 • Mei/juni 2016: Stagepresentaties: Ouderejaarsstudenten vertellen over hun stageprojecten (verdere info volgt)

 • Juni 2016: Reflectiebijeenkomst: Reflectie op het tweede jaar, onderzoekservaring, regio’s en thematische interesses, vooruitblik op jaar 3

Afronding

Arbeidsmarktoriëntatie wordt niet getoetst en er worden geen studiepunten toegekend. Opdrachten die tijdens de bijeenkomsten worden opgegeven dienen naar behoren te worden uitgevoerd. Deelname wordt aan alle CA-OS studenten sterk aangeraden.

Studiemateriaal

Voor deze cursus hoef je geen studiemateriaal aan te schaffen. Informatie en opdrachten worden verstrekt tijdens de bijeenkomsten.

Contact en coördinatie:

Rosalinde Spitters, MA, r.j.b.spitters@fsw.leidenuniv.nl , tel. 071-527 3850.
NB: De activiteiten rondom arbeidsmarktoriëntatie worden georganiseerd in nauwe samenwerking met het Studenten Loopbaancentrum. Kijk voor aanvullend advies en/ of specifieke cursussen op www.fsw.leidenuniv.nl/studenten/loopbaanservicefsw .